Veikla

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka visiems vartotojams prieinama kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, organizuojanti gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą.

Bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

  • Užtikrinti kuo didesnį informacijos prieinamumą.
  • Diegti naujas technologijas ir suteikti daugiau kompiuterizuotų darbo vietų skaitytojams ir darbuotojams.
  • Sudaryti galimybę naudotis laisva prieiga prie Interneto, elektroninių katalogų ir duomenų bazių.
  • Teikti specialias paslaugas tikslinėms vartotojų grupėms.
  • Organizuoti kultūrinius renginius, susijusius su knyga ir skaityba, rūpintis kraštotyra ir kultūros paveldo išsaugojimu.
  • Kelti darbuotojų kvalifikaciją.
  • Bendradarbiauti su miesto ir šalies kultūros bei švietimo įstaigomis.


Bibliotekoje dirba 59 darbuotojai. Profesionalių bibliotekininkų yra 44. Komplektuojamas universalus dokumentų fondas, atsižvelgiant į savivaldybės istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją bei gyventojų poreikius, pirmenybė teikiama originaliajai, vaikų ir klasikinei literatūrai, bei informaciniams leidiniams.


Bibliotekoje skaito 10928 skaitytojai. Per metus čia pabuvoja 196,5 tūkst. lankytojų. Jų informaciniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti sukauptas 214 528 egz. dokumentų fondas, prenumeruojami 41 pavadinimo periodiniai leidiniai. Bibliotekoje yra 117 kompiuterizuotų darbo vietų, 64 iš jų skirtos skaitytojams.


Biblioteka yra Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos ir Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) narė.

 

Informacija apie Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį:

Pareigybė 2010 m. vidutinis metinis bruto atlyginimas, Lt. 2011 m. pareigybių skaičius 2011 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt
Direktorius 2499,96 1 2586
Direktoriaus pavaduotojas 2181,00 1 2269
Sekretorius 1180,19 1 1405
Specialistas 1423,28 1 1625
Vyriausiasis buhalteris 1949,27 1 1976
Apskaitininkas – elektroninio bilieto platint. 1072,35 1 1098
Ūkio dalies vedėjas 1329,66 1 1342
Skyriaus vedėjas 1791,52 3 1814
Filialo vedėjas 1515,96 4 1621
Vyriausiasis bibliotekininkas 1496,63 3 1464
Vyresnysis bibliotekininkas:    
su aukštuoju 1383,99 15,75 1454
su aukštesniuoju 1252,46 10,25 1244
Vyresnysis bibliografas 1379,93 2 1454
Dailininkas 1309,81 1 1454
Kompiuterininkas 1073,85 1 1098
Vairuotojas 729,04 1 805
Darbininkas 775,73 1,25 800
Knygų remonto darbininkas 756,92 1 800
Valytojas 763,77 4,25 800


RENGINIŲ KALENDORIUS

2018 Liepa
P A T K P Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31