3 taisyklių priedas

Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės

viešaja biblioteka taisyklių,

patvirtintų 2011-02-01 įsakymu Nr. V-10,

3 priedas

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-401

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos paskirtis Kaina
1. Elektroninio pažymėjimo (bilieto) išdavimas 1 asmeniui 3 Lt
2. Elektroninio pažymėjimo (bilieto) išdavimas vartotojams iki 16 m. 1 asmeniui 2 Lt
3. Elektroninio pažymėjimo (bilieto) dublikato išdavimas 1 asmeniui 3 Lt
4. Elektroninio pažymėjimo (bilieto) dublikato išdavimas vartotojams iki 16 m. 1 asmeniui 2 Lt
5. Vienkartinio pažymėjimo (bilieto) išdavimas 1 asmeniui 0,50 Lt
6. Dokumentų kopijavimas:
6.1. A4 formatas 1 vnt. 0,15 Lt
6.2. A4 formato abi lapo pusės 1 vnt. 0,25 Lt
6.3. A3 formatas 1 vnt. 0,30 Lt
6.4. A3 formato abi lapo pusės 1 vnt. 0,50 Lt
6.5. spalvota lazerinė kopija 1 vnt. 2 Lt
7. Dokumentų spausdinimas:
7.1. A4 formato nespalvota kopija 1 vnt. 0,30 Lt
7.2. A4 formato spalvota kopija 1 vnt. 1 Lt
8. Dokumentų ir nuotraukų nuskaitymas 1 vnt. 2 Lt
9. Dokumentų įrišimas:
9.1. iki 50 A4 formato lapų 3,50 Lt
9.2. iki 100 A4 formato lapų 4 Lt
9.3. per 100 A4 formato lapų 6 Lt
10. Fizinių ir juridinių asmenų 1 val. komercinė veikla ar jos reklama bibliotekos patalpose 20 Lt

RENGINIŲ KALENDORIUS

2018 Liepa
P A T K P Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31