4 taisyklių priedas

 

Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės

viešaja biblioteka taisyklių,

patvirtintų 2011-02-01 įsakymu Nr. V-10,

4 priedas

 

PARAIŠKA DĖL VAIKO (GLOBOTINIO) IKI 16 METŲ REGISTRAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

_____________________

(data)

 

1. Prašau užregistruoti bibliotekoje mano vaiką (globotinį) iki 16 metų, išduodant jam skaitytojo pažymėjimą pagal nurodytus duomenis:

1.1. Skaitytojo pažymėjimo numeris (pildo bibliotekos darbuotojas) ______________________

1.2. Duomenys apie registruojamą vaiką (globotinį) iki 16 metų:

Vardas*
Pavardė*
Gimimo data*
Asmens kodas*
Telefonas, el. paštas
Mokymosi įstaiga
Klasė

* privalomi duomenys

1.3. Duomenys apie pareiškėją (tėvą, įtėvį ar globėją):

Vardas*
Pavardė*
Asmens kodas*
Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, miestas / rajonas, šalis)*
Gimimo data (pildoma*, jei asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis)
Faktinės gyvenamosios vietos adresas kontaktams bibliotekų veiklos klausimais (pildoma, jei nesutampa su nurodyta deklaruotąja vieta)
Telefono numeris, el. pašto adresas kontaktams bibliotekų veiklos klausimais
Išsilavinimas
Užsiėmimas / darbovietė
Kiti duomenys

* privalomi duomenys

2. Tvirtinu, kad:

2.1. susipažinau su Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės viešąja biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoju prisiimti atsakomybę už šios paraiškos vaiko (globotinio) iki 16 metų amžiaus prarastus arba nepataisomai sugadintus bibliotekos dokumentus;

2.2. anksčiau pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

3. Sutinku, kad šioje paraiškoje nurodyti asmens duomenys būtų naudojami bibliotekų veiklai (fondų komplektavimui, vartotojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (naudojimosi biblioteka taisyklių esminio pažeidimo atvejais), bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimui LIBIS bibliotekose).

 

________________ ___________________

(pareiškėjo parašas) (pareiškėjo vardas, pavardė)

4 taisyklių priedas(Versija spausdinimui)

RENGINIŲ KALENDORIUS

2018 Liepa
P A T K P Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31