Valstietis

Naujienos

Konferencija „K. Donelaičio ženklai“

2014 m. gruodžio 4 d. Šiaulių miesto viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje įvyko Respublikinė mokytojų metodinė-praktinė ir mokinių edukacinė konferencija „K. Donelaičio ženklai“. Šios konferencijos tikslas – pasidalinti praktine ir metodine patirtimi, kaip, pasitelkus mokinių kūrybiškumą ir kraštotyros veiklą, šalies bendrojo lavinimo mokyklose bei moksleivių neformaliojo ugdymo įstaigose buvo paminėti lietuvių grožinės literatūros pradininko, poeto Kristijono Donelaičio jubiliejiniai metai. Rengėjai – Šiaulių jaunųjų turistų centras, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyrius.

Daugiau informacijos

Mikelių mokykla užbaigė mokslo metus

Gegužės 21 d. 17 val. jaunieji kraštotyrininkai ir jų draugai susirinko į Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos konferencijų salę, kur vyko spalvinga Mikelių mokyklos 2013-2014 mokslo metų uždarymo šventė.

Daugiau informacijos

2014-ųjų metų Mikelio prizo laureatė - Rita Margevičienė

Kasmet pavasarį, miestui besipuošiant žaluma ir gėlėmis, vyksta gražus darbščiųjų ir nepailstančių kraštotyros "bitučių" renginys - gegužės 15-ąją Šiaulių kraštotyros draugija mini savo įkūrimo dieną ir pagerbia labiausiai nusipelniusį Šiaulių miesto kraštotyrininką. Šiais metais garbingas Mikelio prizas už ilgametę kraštotyros veiklą, jaunųjų kraštotyrininkų ugdymą, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejaus puoselėjimą įteiktas Juliaus Janonio gimnazijos etikos mokytojai, gimnazijos muziejaus vadovei Ritai Margevičienei. Jaunųjų kraštotyrininkų mikeliukų vardu sveikiname gerbiamą Laureatę, linkime daug kūrybinės energijos ir prasmingų darbų!

Daugiau informacijos

Jaunieji kraštotyrininkai paminėjo Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo sukaktį

2014 m. sausio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje (Aido g. 27) Mikelių mokyklos kraštotyrininkai surengė konferenciją, skirtą lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti.

Daugiau informacijos

Jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos internetinę svetainę papildė interaktyvūs žaidimai ir virtualus Šiaulių miesto žemėlapis

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje vykusiuose seminaruose jaunieji kraštotyrininkai talkino, kuriant interaktyvius žaidimus Mikelių mokyklos internetinei svetainei.

Daugiau informacijos

Jaunųjų turistų centro kraštotyrininkų ruduo su tarmėmis

Šiaulių jaunųjų turistų centro mokiniams, dalyvaujantiems trumpalaikėje neformaliojo vaikų švietimo programoje “Buvom, esam, būsim”, skirtoje Tarmių metams, spalio mėnuo ir rudens atostogos prabėgo neįprastai greitai. Dalyvaudami ekspedicijoje “Tarmių skrynelė” jaunieji kraštotyrininkai ir juos lydintys mokytojai aplankė daugelį Lietuvos regionų ir visai kitaip pažino Lietuvą, domėjosi vietos žmonių tarmiška šneka ir patys bandė bendrauti tarmiškai.

Daugiau informacijos

Mikelių mokykla pradėjo naujus mokslo metus

Spalio 9 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje vyko jaunųjų kraštotyrininkų "Mikelių mokyklos" naujų mokslo metų atidarymo šventė.

Daugiau informacijos

Kraštotyros darbų paroda-konkursas “Buvom, esam, būsim“

Šiaulių jaunųjų turistų centras kviečia dalyvauti kraštotyros darbų parodoje-konkurse “Buvom, esam, būsim“, skirtame Tarmių metams paminėti.

Daugiau informacijos

Jaunieji kraštotyrininkai konferencijoje "Pokario rezistencija ir XXI amžius"

Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyrininkai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialas ir Šiaulių švietimo centras paminėjo 1948 metų tremties 65-ąsias metines, organizuodami mokytojų ir mokinių praktinę-metodinę konferenciją "Pokario rezistencija ir XXI amžius".

Daugiau informacijos

Sveikiname 2013-ųjų metų Mikelio prizo laureatus!

2013 m. gegužės 15 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje (Aido. g. 27) vyko tradicinė kraštotyrininkų šventė - Šiaulių kraštotyros draugijos įkūrimo 86-ųjų metinių minėjimas ir Mikelio prizo teikimo ceremonija. Už nuopelnus kraštotyros veikloje šis garbingas apdovanojimas įteiktas Birutei ir Algirdui Musneckiams. Jaunųjų kraštotyrininkų ir Bibliotekos darbuotojų vardu sveikiname gerbiamus Laureatus, linkime prasmingų darbų ir ilgiausių metų!

Daugiau informacijos