Valstietis

Jaunieji kraštotyrininkai dalyvauja Šiaulių miesto mokinių konferencijose

Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyrininkai žiniomis ir patirtimi dalijosi miesto mokinių konferencijose. 2012 m. lapkričio 20 d. jaunieji kraštotyrininkai dalyvavo Dainų progimnazijoje vykusioje konferencijoje „Aš noriu būti matomas”, lapkričio 21 d. - „Romuvos“ progimnazijos surengtoje konferencijoje „Mokykla be pykčio 9 - saugus vaikas nesaugiame pasaulyje“.

Į konferenciją „Aš noriu būti matomas" susirinko gražus būrys svečių iš Šiaulių miesto mokyklų. Konferencijoje mokiniai diskutavo apie žmogaus norą save išreikšti per įvairias veiklos formas - šokį, muziką, dailę, sportą, mokslą, kraštotyrą. Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyrininkai Erika Mickūnaitė ir Laura Lideikytė pristatė pranešimą „Pažink keliaudamas” (mokytoja J. Petkuvienė), o Aldas Šimkaitis ir Aistė Bartoševičiūtė skaitė pranešimą ,„Kuriame istoriją” (mokytoja S. Staškuvienė). Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su Šiaulių jaunųjų turistų centre veikiančių būrelių įvairove, kraštotyros būrelių veikla, kuri skatina domėtis gimtojo krašto istorija, būti savo krašto patriotu ne vien žodžiais.

Konferencijos „Mokykla be pykčio 9 – saugus vaikas nesaugiame pasaulyje“ įspūdžius pasakoja Karolina Jonaitytė:

„Mes, Šiaulių Jaunųjų turistų centro kraštotyrininkės-gidės, Karolina Jonaitytė, Julija Ginotytė ir Guoda Pudžiuvėlytė, vadovaujamos mokytojos Marijos Gedminienės, dalyvavome Šiaulių miesto „Romuvos“ progimnazijos surengtoje konferencijoje „Mokykla be pykčio 9 – saugus vaikas nesaugiame pasaulyje“. Buvo aptariamos trys teminės sritys: kompiuteris, internetas ir socialiniai tinklalapiai; kibernetinės patyčios; laisvalaikis ir jo praleidimo būdai. Pasirinkome 3-ąją temą ir visos skaitėme pranešimus apie laisvalaikio praleidimo būdus. Kadangi lankome tą patį būrelį, kurio užsiėmimai vyksta tris kartus per savaitę, tad, suprantama, kad didžiąją laisvalaikio dalį ten turiningai ir praleidžiame. Gana dažnai vykstame į įvairias išvykas, ekskursijas, lankome muziejus ir pan. Todėl Guoda skaitė pranešimą apie ekskursiją po Rytų Žemaitiją, Julija - apie laisvalaikį be kompiuterio, o aš – Karolina - apie Šiaulių miesto visuomeninius muziejus, kuriuos lankėme 2011-2012 mokslo metais. Ir ne tik lankėme, bet rinkome apie juos medžiagą bei paruošėme kraštotyros darbą, kūrėme apie juos lankstinukus, kuriuos vėliau dalinome šiauliečiams. Tai darėme žinodami, kad 2012-ji – muziejų metai. Ir ne tik todėl. Pagrindinis tikslas buvo daugiau sužinoti apie savo gimtąjį miestą, lankytinas vietas ir paviešinti tai miesto gyventojams. Taip pat nusprendėme šią medžiagą pateikti konferencijos dalyviams. Malonu, kad kiekviena buvome apdovanotos konferencijos organizatorių padėkomis".

Informacija ir nuotraukos Jūratės Petkuvienės