Valstietis

Jaunieji kraštotyrininkai konferencijoje "Pokario rezistencija ir XXI amžius"

Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyrininkai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialas ir Šiaulių švietimo centras paminėjo 1948 metų tremties 65-ąsias metines, organizuodami mokytojų ir mokinių praktinę-metodinę konferenciją "Pokario rezistencija ir XXI amžius".

Renginyje dalyvavo atkurtos Prisikėlimo apygardos vadas dimisijos kapitonas Juozas Mocius, LPKTS Šiaulių filialo pirmininkė Valerija Jokubauskienė, laisvės kovų dalyviai, tremtiniai, Jaunųjų turistų centro kraštotyrininkai, Simono Daukanto gimnazijos, Dainų progimnazijos mokiniai, Šiaulių miesto ir regiono mokytojai. Konferencijos pranešimuose buvo siekiama suprasti, kodėl Lietuvos žmonėms sunku sutarti, kai imama kalbėti apie pokarį, kaip jaunimui padėti suvokti skaudžią to meto tikrovę. Buvę tremtiniai pasakojo savo išgyvenimus, o Eglė Šilinskaitė, Ieva Martinkutė, Gustė Tylenytė, Audronė Čepulytė iš Simono Daukanto gimnazijos parengė pranešimus apie savo senelių gyvenimą pokario Lietuvoje ir tremtyje. Jaunųjų turistų centro kraštotyrininkės Laura Lideikytė ir Erika Mickūnaitė pristatė kraštotyrinį darbą “Žygis partizanų takais “Kęstutėnai”, skambėjo patriotinės mokinių ir choro “Tremtinys” atliekamos dainos. Mokinius konsultavo mokytojai Stanislava Staškuvienė, Jūratė Petkuvienė, Romaldas Ivanauskas.
Konferencija, sujungusi keletą kartų, parodė, kaip būtina bendrauti su dar gyvais Lietuvos istorijos liudininkais, kaip, padedant mokytojams, jaunimas gali sužinoti tikrąją tautos istoriją ir koks svarbus visoms kartoms teisingas pokario kovų vertinimas šiandien.

Informacija ir fotografijos Genovaitės Beleckaitės ir Stanislavos Staškuvienės