Valstietis

Jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos 2015-2016 mokslo metų baigimo šventė

2016 m. gegužės 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje (Aido g. 27) įvyko jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos 2015-2016 mokslo metų baigimo šventė. Į renginį atvyko ne vien šios mokyklėlės, bet ir miesto mokyklų jaunieji kraštotyrininkai, lydimi savo mokytojų, Šiaulių jaunųjų turistų centro atstovės, ir, žinoma, jaunimą globojantys vyresnieji kraštotyrininkai „Mikeliai“ (taip Šiauliuose vadinami garbingo kraštotyros apdovanojimo - Mikelio prizo laureatai).

Renginys prasidėjo visiems drauge dainuojant Šiaulių miesto himnu tapusią grupės „Vairas“ dainą „Šiauliai. Čia mūsų namai“. Po to Mikelių mokyklos vadovė Rita Margevičienė aptarė moksleivių kraštotyros darbų konkurso „Mano miestas“, skirto Šiaulių 780 metų sukakčiai paminėti, rezultatus. Konkursui darbus pateikė Ragainės ir Vinco Kudirkos progimnazijų bei Simono Daukanto gimnazijos mokiniai. Jaunieji kraštotyrininkai pristatė savo parengtus darbus, jiems įteiktos padėkos ir suvenyrai. Bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje eksponuojami šie konkurso dalyvių darbai:
o Gabija Sajankaitė „Šiaulių miesto architektūros nuotraukų retrospektyva“, darbo vadovė mokytoja Genovaitė Beniušienė;
o Ragainės progimnazijos 3b klasės Kraštotyros būrelio mokiniai „Mažoji Šiaulių miesto architektūra“, konsult. mokytoja Daiva Uržienė;
o Ragainės progimnazijos 3b klasės Kraštotyros būrelio mokinė Ilzė Česnavičiūtė „Šiaulių mažoji architektūra“, konsult. mokytoja D. Uržienė;
o Rugilė Jokubaitytė, Kamilė Radzevičiūtė „Šiaulių visuomeniniai muziejai“, darbo vadovė mokytoja Marija Gedminienė;
Renginio vedančioji R. Margevičienė į šventę susirinkusiam jaunimui pranešė, kad 26-uoju Mikelio prizu šiais metais pagerbta kraštotyrininkė, buvusi Mikelių mokyklos vadovė (2000-2003 m., 2013-2014 m.), istorijos mokytoja Vyda Šegždienė, kuri, paprašyta, gražiai ir įdomiai priminė susirinkusiems, kada ir kokiomis aplinkybėmis kilo sumanymas nepailstančius Šiaulių krašto kraštotyrininkus, entuziastingai renkančius ir išsaugančius ateities kartoms lietuvių tautos paveldą, pavadinti kažkada po kaimus važinėjusio ir senienas rinkusio žydo Mikelio vardu. Patiko kraštotyrininkams šis vardas, prigijo, įsteigė Mikelio prizą, kuris nuo 1989 m. kiekvieną pavasarį, minint Šiaulių kraštotyros draugijos sukaktį, įteikiamas darbščiausiam, labiausiai nusipelniusiam miesto kraštotyrininkui. O jaunąją kartą – Mikelių mokyklos ugdytinius - vyresnieji kraštotyrininkai meiliai vadina „mikeliukais“.
Po to vyko Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos mokinių baigiamųjų kraštotyros darbų pristatymas ir mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas. Iš viso nuo mokyklėlės įkūrimo iki šių dienų jauniesiems kraštotyrininkams įteikti jau 252 baigimo pažymėjimai.
Šiemet mokyklėlę baigė 8 mokiniai. Parengti 7 kraštotyros darbai, kuriuos renginyje dalyvavę „mikeliukai“ pristatė. Po to pasisakė darbus recenzavę kraštotyrininkai. Darbus įvertinę puikiai ir gerai, recenzentai išsakė ir savo pastabas dėl darbuose panaudotos literatūros sąrašų tobulinimo, kai kur pasigesta pakalbintų žmonių „gyvo“ – autentiško pasakojimo. Jauniesiems kraštotyrininkams linkėta tęsti ir tobulinti savo darbus, pildyti juos, nes, kaip sakė kraštotyrininkė J. Urbonienė, „kiekvienas kraštotyros darbas turi pradžią, bet neturi pabaigos“.
Šventėje dalyvavusi Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Beleckaitė padėkojo jaunąją kraštotyrininkų kartą ugdančioms mokytojoms: Genovaitei Beniušienei, Stanislavai Staškuvienei, Daivai Uržienei, Marijai Gedminienei. Mikeliukų mokyklos vadovei R. Margevičienei ji įteikė simbolinį malūnėlį, kurio sparnai primaltų daugybę naujų idėjų ir sumanymų ateičiai, o vyresniesiems kraštotyrininkams Mikeliams – po varpelį, kurie, kaskart suskambėję, vis primintų, jog jų patarimo ir pagalbos laukia jaunimas.
„Mikeliukai“ tradiciškai pasirašė bibliotekos svečių knygoje ir nusifotografavo su vyresniaisiais kraštotyrininkais. Jaunimo kraštotyros darbų parodą galima apžiūrėti Bibliografijos-informacijos skyriuje. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Informaciją parengė E. Mačiulienė.
Nuotraukos E. Tarasevičienės, jas galite pažiūrėti skyrelyje „Žygiai, šventės...“