Valstietis

Jaunųjų kraštotyrininkų išvyka į Gulbino miške esantį "Kunigaikščio Žvelgaičio" rinktinės partizanų bunkerį

Prasidėjus naujiems mokslo metams, jaunųjų kraštotyrininkų ugdymo mokykla atnaujino savo veiklą. 2012 m. spalio 19 dieną grupė Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyrininkų su mokytojomis Jūrate Petkuviene ir Stanislava Staškuviene aplankė Gulbino miške esantį "Kunigaikščio Žvelgaičio" partizanų rinktinės bunkerį ir pagerbė žuvusius partizanus.

Jaunuosius kraštotyrininkus lydėję pedagogės pasakoja: "Iki Kužių atvažiavome autobusu, o po to patraukėme pėsčiomis. 7 kilometrai lauko ir miško keliukais neprailgo. Geras oras ir mokytojų pasakojimai trumpino kelią. Miško gilumoje radome bunkerį ir žuvusiųjų partizanų atminimui pastatytą kryžių. Prie kryžiaus uždegėme žvakes. Apie žuvusius partizanus ir bunkerio atstatymą papasakojo mokytoja S. Staškuvienė. Čia 1952 metų kovo 19 dieną žuvo išduoti partizanai, rinktinės vadas Boleslovas Kriščiūnas - Puntukas, Klajūnas, rinktinės štabo viršininkas Izidorius Miškūnas - Barzda, štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Stasys Šepkus - Šernas. 1998 metais Rinktinės vado B. Kriščiūno sesers Onutės Gutkauskienės ir partizanų rūpesčiu atstatytas bunkeris, kur 1951-1952 m. įrengtoje paskutinėje Prisikėlimo apygardos "Kunigaikščio Žvelgaičio" rinktinės vadavietėje gyveno ir dirbo žuvusieji partizanai bei štabo Visuomeninės dalies viršininkas Alfonsas Padervinskas - Žilvitis ir partizanas Ignas Sabulis - Apicirius.

Ramus rudenėjantis miškas, tyliai krintantys lapai saugo žuvusiųjų atminimą. Kiek galėjome, nugrėbėme lapus. Iki Kužių vėl grįžome pėsčiomis, o iš čia parvažiavome. Prasminga buvo diena".