Valstietis

Jaunųjų kraštotyrininkų šventė bibliotekoje

2011 m. gegužės 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje (Aido g. 27) vyko jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos baigimo šventė ir Jaunųjų turistų centro kraštotyrininkų konferencija "Man Lietuva prasideda Šiauliuose".

Savivaldybės viešoji biblioteka tą dieną buvo sklidina jaunų balsų klegėjimo, jaudulio, skambaus juoko ir dainų, o konferencijų salė vos galėjo sutalpinti jaunuosius kraštotyrininkus ir jų draugus, pedagogus bei miesto bendruomenę. Renginys vyko, kaip ir dera jauniems, – išradingai, nuoširdžiai ir linksmai. Konferencijos pradžioje parodyta filmuota medžiaga apie Šiaulius. Skambant muzikai, konferencijos dalyvius pasveikino Jaunųjų turistų centro kraštotyros būrelio ir Mikelių mokyklos vadovė Rita Margevičienė. Jaunųjų turistų centro kraštotyrininkai, fotografai, muziejininkai pristatė nuveiktus darbus, savo įvairiapusę veiklą, kuri neatsiejama nuo išmonės, dainų ir žaidimų. Neapsieita ir be žinių patikrinimo: renginio dalyviams reikėjo išvardinti Šiaulių laikraščius, muziejus, atsakyti, kelerių metų sukaktį rudenį švęs Šiauliai, iš nuotraukų atpažinti gimtojo miesto vietas.

Antroje renginio dalyje savo darbus pristatė Mikelių mokyklos ugdytiniai. Parengtas “Jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos darbų katalogas”, sudarytoja Rita Margevičienė. Viso 2010–2011 mokslo metais parengta 11 kraštotyros darbų. Jais pasidžiaugė darbus recenzavę kraštotyrininkai Mikelio prizo laureatai - Jadvyga Urbonienė ir Vytautas Mažeika. J. Urbonienė šmaikščiai priminė žodžio “mikelis” kilmę, trumpai papasakojo apie jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklą ir jos įkūrėją Eleną Adomavičienę. Mokytojas V. Mažeika, apibūdindamas jaunųjų kraštotyrininkų darbus, pabrėžė šios veiklos svarbą ir būtinybę juos pildyti bei tęsti. Jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos moksleivių kraštotyros darbų paroda Bibliografijos-informacijos skyriuje veiks iki š. m. birželio 20 d. Kviečiame apsilankyti!