Valstietis

Konferencija „K. Donelaičio ženklai“

2014 m. gruodžio 4 d. Šiaulių miesto viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje įvyko Respublikinė mokytojų metodinė-praktinė ir mokinių edukacinė konferencija „K. Donelaičio ženklai“. Šios konferencijos tikslas – pasidalinti praktine ir metodine patirtimi, kaip, pasitelkus mokinių kūrybiškumą ir kraštotyros veiklą, šalies bendrojo lavinimo mokyklose bei moksleivių neformaliojo ugdymo įstaigose buvo paminėti lietuvių grožinės literatūros pradininko, poeto Kristijono Donelaičio jubiliejiniai metai. Rengėjai – Šiaulių jaunųjų turistų centras, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyrius.

Konferencija prasidėjo R. Kazlo skaitoma K. Donelaičio poemos „Metai“ ištrauka iš „Žiemos rūpesčių“. Renginio vedantieji trumpai pristatė poeto gyvenimą, jo kūrybos reikšmingumą, po to sekė Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus R. Pelenio sveikinimas gausiai susirinkusiems konferencijos dalyviams. Jaunųjų turistų centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Beleckaitė papasakojo apie kraštotyros darbo tradicijų puoselėjimą Šiauliuose, Jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklą, jaunųjų kraštotyrininkų dalyvavimą „Nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros 2013-2015 metų ekspedicijoje“. Mikelio prizo laureatė J. Urbonienė, daugelį metų vadovavusi kraštotyrinei veiklai Jaunųjų turistų centre, papasakojo susirinkusiems, kaip buvo organizuojamos kraštotyros ekspedicijos anksčiau, kaip jos keitėsi, akcentuodama mokinių kraštotyros darbų reikšmę ir vertę. J. Urbonienė įdomiai ir netradiciškai papasakojo K. Donelaičio „Metų“ sukūrimo istoriją, pabrėždama, kad K. Donelaitį galima laikyti pirmuoju lietuvių kraštotyrininku, kadangi medžiagą savo kūrybai jis rinko iš to meto žmonių gyvenimo ir aplinkos, pateikė daugybę tikroviškų ir tam laikmečiui būdingų detalių. R. Pelenis įteikė padėkas moksleiviams, pateikusiems darbus „Nacionalinės mokinių ir jaunimo kraštotyros 2013-2014 metų ekspedicijos“ konkursui. Jis pasidžiaugė, kad aktyviai ekspedicijoje dalyvauja Lieporių gimnazija (mokytoja J. Šmitienė), Juliaus Janonio gimnazija (mokytoja Mikelio prizo laureatė R. Margevičienė), Jaunųjų turistų centro kraštotyrininkai. Mokinius konsultavusiems mokytojams buvo įteiktos Šiaulių „Aušros“ muziejaus dovanotos knygos „1863 metų sukilimas: veidai, vardai, istorijos“. Konferencijos metu veikė „Nacionalinės mokinių ir jaunimo kraštotyros 2013-2015 metų ekspedicijos“ konkursui pateiktų Šiaulių miesto mokinių kraštotyros darbų paroda. Konferencija pasižymėjo dalyvių ir pranešimų gausa.
Renginio nuotraukas galima pasižiūrėti Mikelių mokyklos el. svetainės skyrelyje „Žygiai, šventės...“.

Respublikinės mokytojų metodinės-praktinės ir mokinių edukacinės konferencijos „K. Donelaičio ženklai“ programa bei „Nacionalinei mokinių ir jaunimo kraštotyros 2013-2015 metų ekspedicijai“ pateiktų kraštotyros darbų katalogas (žr. pav.):