Valstietis

Kovo 11-ajai - kraštotyrininkų projektas

Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyrininkai parengė projektą „Kokia graži mano Lietuva“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šį projektą įgyvendino kartu su kitų miesto ugdymo įstaigų mokiniais, mokytojais ir svečiais, Lietuvos tremtinių sąjungos Šiaulių filialo nariais, dalyvavusiais Šiaulių jaunųjų turistų centre vykusiame baigiamajame projekto renginyje: Valerija Jokubauskiene, Klemensu Arlingevičiumi, fotomenininku Eduardu Manovu. Šiame renginyje buvo pristatyta fotomenininko, tremtinio Eduardo Manovo fotografijų paroda „Lietuva tremtinio akimis“.

Parodos autorius papasakojo, kodėl jam tokia graži Lietuva. Iš Lietuvos jis buvo ištremtas į tolimą ir nesvetingą Tadžikiją, kur vien smėlis ir tolumoje snieguoti kalnai, nematė žalumos. Po daugelio metų grįžo į Lietuvą ir stebėjosi, kad viskas žalia, kad tiek daug ežerų. Dabar fotografuoja gražiausius Lietuvos vaizdus, nuotraukas siunčia į įvairias pasaulio šalis, kur gyvena lietuviai.
Parodos pristatyme dalyvavo Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos moksleiviai, kurie paskaitė novelių iš Eduardo kūrybos. Skambant fleitos muzikai, pateikė jo atsiminimų iš tolimos tremties Tadžikijoje.
Vėliau prie seno TSRS žemėlapio svečiai prisiminė tremtį, papasakojo apie savo vaikystę. Ant žemėlapio lipdė vėliavėles tose vietose, kur buvo ištremti. Moksleiviai klausėsi labai atidžiai. Įsiminė, kaip Eduardas, būdamas tremtyje, maudėsi kartu su varanais. Svečias taip vaizdžiai nupasakojo, kad, rodos, visi pamatėme plėšraus varano nasrus. Valerija Jokubauskienė prisiminė pavasario potvynius Sajanų kalnuose. Kai trobelė iki kelių prisipildydavo polaidžio vandens, šeima išsikeldavo aukščiau į kalnus, kol baigdavosi pavasario polaidis. Klemensas Arlingevičius buvo 16-metis politinis kalinys, nuteistas 25 metams lagerio. Papasakojo apie savo veiklą, už kurią buvo nuteistas. Tai brangi gyvosios istorijos pamoka vaikams. Jaunųjų turistų centro direktoriaus pavaduotoja Genutė Beleckaitė prisiminė 1990-ųjų kovą, kai JTC orientacininkų grupė, jau po Nepriklausomybės atstatymo, nuvyko į Užkarpatę ir kaip buvo sutikti, pasveikinti, pavaišinti. Lietuviai buvo gerbiami, kad neišsigando ir atstatė savo valstybės nepriklausomybę.
Toliau mokiniai tęsė projektą „Kokia graži mano Lietuva“. Vaikai turėjo nupiešti patį gražiausią Lietuvos kampelį, turėjo pagalvoti, kuo jiems graži Lietuva. Vieni tapė guašu, kiti pieštukais, kreidelėmis ar flomasteriais. Daugumai vaikų gražiausia močiutės sodyba kaime. Daug piešinių su Baltijos jūros vaizdu, Rėkyvos ar Bubių ežerais, Naisių muziejumi, Kelmės kriokliais ir kitomis vietovėmis.Gražiausi piešiniai bus eksponuoti JTC galerijoje.
Aptarimo metu paaiškėjo, kad Jaunųjų turistų centre dirba tremtinių ir tremtinių vaikų. Tremtinė, mokytoja Marija prisiminė, kaip Alzamajuje nenorėjo eiti į medinę mokyklą, o prašėsi į didelę mūrinę. Mergaitės noras išsipildė, bet už tai tėvas turėjo veltui, po darbo taisyti mokyklos duris, suolus ir kita.
Projekto dalyviai padėkojo Eduardui Manovui, LPKTS Šiaulių filialo pirmininkei Valerijai Jokubauskienei ir Klemensui Arlingevičiui, pravedusiems gyvosios istorijos pamoką ir kartu su moksleiviais ir mokytojais prasmingai ir įdomiai paminėjusiems Kovo 11- ąją, - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Informaciją pateikė Stanislava Staškuvienė, projekto koordinatorė.