Valstietis

Mikelių mokykla pradėjo naujus mokslo metus

Spalio 9 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje vyko jaunųjų kraštotyrininkų "Mikelių mokyklos" naujų mokslo metų atidarymo šventė.

2013-2014 mokslo metais Mikelių mokyklai vadovauti ėmėsi kraštotyrininkė, istorijos mokytoja Vyda Šegždienė. Į šventę atskubėjo ir vyresnieji Mikeliai, pasiryžę talkinti mokytojai jaunųjų kraštotyrininkų ugdymo veikloje: Jadvyga Urbonienė, Irena Rudzinskienė, Vytautas Mažeika. Vėliau prie jų prisijungti žadėjo ir kraštotyrininkas Liudvikas Rulinskas. Renginyje dalyvavo Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Beleckaitė.

Mokytoja V. Šegždienė pasidžiaugė, kad šiais mokslo metais kraštotyros veikla susidomėjo gausus būrys mokinių, neabejingų kraštui ir jo istorijai. Ilgai nelaukus, susirinkusiems buvo pateikta ir pirmoji linksma užduotis - kiekvienas renginio dalyvis turėjo parodyti išradingumą trumpai prisistatydamas, pavaizduodamas savo mėgstamiausią, tiksliausiai charakterio ypatybes atspindintį gyvūną. Kraštotyrininkė I. Rudzinskienė papasakojo apie ekspediciją, kurioje atsirado Mikelio vardas ir kraštotyrininkus imtai vadinti "mikeliais". Tuo pat metu buvo demonstruojama medžiaga, talpinama elektroninėje "Mikelių mokyklos" svetainėje. V. Mažeika papasakojo, kaip jis ir kiti bendraminčiai rinko medžiagą apie Lieporių mikrorajoną, vėliau sudėtą į knygą "Lieporių praeitis ir dabartis". "Kraštotyra yra arčiausiai kiekvieno žmogaus: kiekvienas turime savo aplinką, ir ją reikia pažinti", - sakė kraštotyrininkas. Jam pritarė Jaunųjų turistų centro vadovė G. Beleckaitė, pasveikinusi "Mikelių mokyklos" dalyvius su mokslo metų pradžia, linkėdama, kad susidomėję šia įdomia veikla, vaikai ja užsiimtų visą gyvenimą.

Susitikimo metu buvo aptartos būsimųjų mokinių kraštotyros darbų temos, vyresniųjų kraštotyrininkų metodinė pagalba bei užsiėmimų laikas. Nutarta kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį rinktis i Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Aido g. 27) vyksiančius seminarus (artimiausias seminaras numatytas lapkričio 13 d.), kiekvieną savaitės trečiadienį vyks metodinės konsultacijos ir užsiėmimai su kraštotyrininkais.