Valstietis

Mikelių mokykla užbaigė mokslo metus

Gegužės 21 d. 17 val. jaunieji kraštotyrininkai ir jų draugai susirinko į Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos konferencijų salę, kur vyko spalvinga Mikelių mokyklos 2013-2014 mokslo metų uždarymo šventė.

Šis renginys, kasmet tradiciškai gegužės mėnesį suburiantis jaunuosius kraštotyrininkus, jų vadovus, Mikelio prizo laureatus bei visus, besidominčius kraštotyra, - tai puiki proga prieš vasaros atostogų atokvėpį susiburti skirtingų kartų kraštotyrininkams, pabūti kartu, pabendrauti, pasidžiaugti nuveiktais darbais ir pasiekimais. Kiekvienais metais mokyklos ugdytiniai mikeliukai pristato savo baigiamuosius kraštotyros darbus ir jiems įteikiami Mikelių mokyklos baigimo pažymėjimai. Ši garbinga pareiga atiteko Šiaulių kraštotyros draugijos pirmininkei V. Šiukščienei ir Jaunųjų turistų centro direktoriui R. Peleniui, bet prieš tai kraštotyrininkė, Mikelio prizo laureatė Jadvyga Urbonienė, recenzavusi baigiamuosius jaunųjų kraštotyrininkų darbus, gražiai ir šiltai apibūdino kiekvieną iš jų, pabrėžė stipriąsias darbų puses, taktiškai ir su jai būdingu humoru pasakė vieną-kitą pastabą. J. Urbonienė, kaip ir kraštotyrininkai V. Mažeika, I. Rudzinskienė, ir, žinoma, Mikelių mokyklos vadovė V. Šėgždienė metų bėgyje dalyvavo bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje vykstančiose jaunųjų kraštotyrininkų konferencijose ir konsultavo mokinius įvairiais kraštotyros klausimais, pristatė kraštotyros darbų rašymo metodikos pagrindus. Vyresnieji kraštotyrininkai pasidžiaugė, kad mokyklos ugdytiniai ne tik pasiekė užsibrėžtus tikslus, pateikdami ir pristatydami baigiamuosius kraštotyros darbus, bet, kas svarbiausia – turėjo galimybę prisiliesti prie savo krašto istorijos, spalvingų, įdomių žmonių. Mokiniai buvo raginami tęsti pradėtus darbus, toliau gilintis į kraštotyros paslaptis, domėtis ir atrasti daug naujo.
Mikelių mokyklos vadovė V. Šėgždienė trumpai priminė susirinkusiems svarbius mokyklos istorijos momentus bei pažadėjo ateityje daug dėmesio skirti, kad būtų populiarinamas kiek primirštas jaunųjų kraštotyrininkų mokyklos himnas, atgaivinta veiklos pradžioje gyvavusi Mikeliukų prizo teikimo tradicija, sukurtas mokyklos logotipas. Mikeliukus bei jų vadovus pasveikino ir Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja R. Giržadienė, pakvietusi juos pasirašyti Svečių knygoje. Renginio dalyviai apžiūrėjo skyriaus darbuotojų paruoštą parodą „Šiaulių kraštotyrininkai – Mikelio prizo laureatai“. Bibliografijos-informacijos skyriuje (Aido g. 27) surengta jaunųjų kraštotyrininkų mikeliukų baigiamųjų kraštotyros darbų paroda. Kviečiame apsilankyti!

Renginio nuotraukas žiūrėkite Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos elektroninės svetainės rubrikoje„Žygiai, šventės...“ Informacija apie kraštotyros darbus talpinama rubrikoje „Mokiniai ir jų darbai“.
Informaciją parengė E. Mačiulienė, nuotraukos E. Tarasevičienės

1-3 pav. Jaunųjų Mikelių mokyklos 2013-2014 mokslo metų ugdytinių kraštotyros darbų katalogas. Sudarytoja Vyda Šėgždienė