Valstietis

Nacionalinės mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijos Šiaulių miesto mokinių darbų paroda ir apibendrinimo šventė "Čia mano namai"

2012 m. vasario 22 d. Juliaus Janonio gimnazijoje vyko Nacionalinės mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijos Šiaulių miesto mokinių darbų paroda ir apibendrinimo šventė „Čia mano namai“.

Nacionalinė mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicija, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui ir Lietuvos muziejų metams (2012) paminėti vyksta nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2012 m. birželio 1 d. Ekspedicijos darbai apibendrinami trimis etapais: I - mokyklose, II – savivaldybėse, III - respublikinė darbų paroda Vilniuje. Respublikinei parodai bus atrinkti 5 geriausiai įvertinti savivaldybės lygmeniu darbai.

Nacionalinės mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijos Šiaulių miesto mokinių darbų parodą ir apibendrinimo šventę “Čia mano namai” organizavo Šiaulių jaunųjų turistų centras. Darbus vertino Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija. Renginio koordinatorės - Genovaitė Beleckaitė, Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir Rita Margevičienė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytoja.

ŠVENTĖS „ČIA MANO NAMAI“ PROGRAMA

2012-02-22

15.30 – 16.00 val. Dalyvių registracija, Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejaus ekspozicijos pristatymas ir apžiūrėjimas.

16.00 – 16.30 val. Nacionalinės mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijos darbų pristatymas, pasisakymai.

16.30 – 17.15 val. Neakivaizdinė mažoji kraštotyrinė ekspedicija-viktorina „Čia mano namai“. Dalyvauja visi šventės dalyviai.

17.15 val. Apdovanojimai.

Šventės fotografijų galerija