Valstietis

Šiaulių jaunieji kraštotyrininkai Aukštaitijos regioninėse varžytuvėse

Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyrininkai, įgyvendindami trumpalaikę neformaliojo vaikų švietimo programą „Buvom! Esam! Būsim!“, skirtą Tarmių metams paminėti, pasirengė ir sėkmingai dalyvavo šalies mokinių etnokultūros projekto „Atverk tautos lobynų gelmes“ Aukštaitijos regioninėse varžytuvėse Panevėžyje.

Į varžytuves “Ąžuolo” pagrindinėje mokykloje suvažiavo viso Aukštaitijos regiono komandos iš Švenčionių, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio rajonų, Panevėžio miesto mokyklų. Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyrininkų komanda, kurioje dalyvavo Ragainės progimnazijos ir Simono Daukanto gimnazijos mokiniai, atstovavo Šiaulius ir vakarų aukštaičių tarmę. Renginio dalyviai varžėsi „Šmaikščiausio pasakoriaus“, „Autentiškiausio patiekalo“, „Tautinių drabužių“, „Tautinių žaidimų – ratelių“ bei dainų konkursuose. Komandos savo krašto tarme vertinimo komisijai, kurią sudarė Lietuvos ir Vilniaus etninės kultūros centro atstovai, žinomas etnologas, laidos „Duokim garo“ vedėjas Stasys Kavaliauskas pristatė atstovaujamą regioną, pasakojo, kuo jis svarbus, įdomus. Kupiškėnai vedė virtualią ekskursiją, švenčioniškiai dainavo dzūkišką dainą, šiauliečiai pristatė filmuką apie Šiaulius ir įdomias miesto vietas. Kiekviena komanda atvežė autentiškus savo krašto valgius: kupiškėnai – vestuvinį pyragą, panevėžiečiai – žagarėlius, pagamintus pagal senovinį receptą, o šiauliečiai - keptą marinuotą silkę, kurios receptą papasakojo Elžbieta Bagdonavičienė. Vėliau visi dalyviai vaišinosi prie bendro stalo. Pats linksmiausias buvo „Tautinio šokio – ratelio“ konkursas, nes įtraukė visus į bendrą ratą. Šiauliečiai pašoko ratelį „Gaidys“, kurį padėjo išmokti „Rasos“ progimnazijos mokytojos Rimos Šereivienės kolektyvas „Čiutulis“. Buvo smagu, kai visi varžytuvių dalyviai dainavo ir kartu šoko. Šiauliečiai mielai dalyvavo ir kitų komandų rateliuose. Kiekviena komanda išmoningai pristatė savo krašto tautinius rūbus. Šiauliečiai, pristatymą pavadinę „Ant rubežiaus“, demonstravo ir aukštaitiškus, ir žemaitiškus rūbus. Gražiausi buvo merginų tautiniai rūbai, todėl jiems ir teko daugiau dėmesio.
Greitai ir smagiai prabėgo varžytuvės. Šiaulių komanda tapo varžytuvių diplomantais. Šiaulių jaunųjų turistų centro komandą parengė mokytojos Marija Gedminienė ir Stanislava Staškuvienė. Mokiniai, aptardami savo dalyvavimą projekte, džiaugėsi galimybe pasižiūrėti ir pasimokyti, išgirsti gyvai tokią įvairią lietuvišką kalbą, pabendrauti su bendraminčiais.

Informacija ir nuotraukos Genovaitės Beleckaitės ir Stanislavos Staškuvienės