Bibliotekoje pradėtas vykdyti projektas „Tūkstantmečio Lietuva vaiko akyse ir širdyje“

2009-ieji metai Lietuvai - ypatingi, skirti Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė savo jaunuosius skaitytojus paminėti Lietuvos vardo tūkstantmetį kartu.

Projekto „Tūkstantmečio Lietuva vaiko akyse ir širdyje“ tikslas – panaudojant naujus, patrauklius vaikams lavinimo metodus bei formas, ugdyti pilietiškumą ir tautiškumą. Kad savo kultūrinį ir istorinį savitumą vaikai brangintų, jį turi pažinti ir suprasti, jis turi būti artimas šiandienos vaikui, pateiktas šiuolaikiškomis, patraukliomis formomis. Todėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“, „Varsos“, „Spindulio“ ir „Aido“ filialų darbuotojos pakvietė mikrorajono darželių auklėtinius, mokyklų mokinius dalyvauti šiame projekte.

Gegužės 11 d. Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale įvyko vaikų piešinių parodos „Mano svajonių Lietuva“, skirtos Lietuvos tūkstantmečiui, atidarymas. Parodai savo darbelius pateikė Dubijos pagrindinės mokyklos 4a klasės, Ginkūnų S.ir Vl. Zubovų pagrindinės mokyklos 4b klasės mokiniai, Šiaulių Sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro ugdytiniai ir lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikai. Mokiniai kartu su bibliotekos dailininke Dalia Brazlauskiene aptarė darbelius, rinko gražiausius piešinius. Vaikai pasakojo, kaip kūrė savo darbelius, kokią Lietuvą jie įsivaizduoja.

 

Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“ vaikų filialo organizuotame piešinių parodoje-konkurse „Mano svajonių Lietuva“ dalyvavo „Saulės“ pradinės mokyklos 1a, 2a klasių mokiniai, lopšelio - darželio „Trys nykštukai“ ugdytiniai, „Romuvos“ pagrindinės mokyklos 2a klasės mokiniai. Vaikai piešė Lietuvą, gimtąjį kraštą. Parodai pristatyti 126 piešiniai.

Gegužės 12 d. bibliotekoje vyko parodos atidarymas. Vaikai pristatė savo kūrybos darbus. Gausiausiai parodoje-konkurse dalyvavo "Saulės" pradinės mokyklos 1a ir 2a klasių moksleiviai. Šios klasės ir buvo pakviestos į parodos atidarymą. Renginio metu šios mokyklos skaitovų būrelio dalyviai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, gimtąjį kraštą. Renginio metu bibliotekininkė I.Amankavičiūtė vaikams papasakojo apie Lietuvos istoriją, Lietuvos vardo paminėjimą, apie didžiuosius Lietuvos kunigaikščius. Su vaikais diskutavome apie Lietuvos ateitį po 100 metų, apžiūrėjome parodą, rinkome patį gražiausią piešinį. Moksleiviai papasakojo apie tai, kaip jie tapė piešinius, kaip sugalvojo, ką piešiniuose vaizduoti.

Šio konkurso tikslas - atskleisti Lietuvos grožį, jos išskirtinumą, sudaryti sąlygas mokinių kūrybinei raiškai, skatinti mokinius aktyviai domėtis savo tautos istorija, skiepyti meilę, pagarbą gimtajam kraštui.

Parodai-konkursui pristatyti mokinių darbai išradingi, kūrybingi, spalvingi. Iš visų pateiktų darbų bus atrinkti geriausi, kurie dalyvaus miesto moksleivių piešinių parodoje. Darbų autorių laukia apdovanojimai.

 

Piešinių parodą-konkursą taip pat organizavo „Varsos“ filialas. Gegužės 12 d. įvyko piešinių parodėlės „Mano svajonių Lietuva“ pristatymas. Piešinių autoriai - „Salduvės“ pagrindinės mokyklos pirmokai, „Salduvės“ vaikų lopšelio-darželio auklėtiniai ir jų mokytojos pristatė savo darbelius. Lietuva yra viskas: ir sauganti mamos ranka, ir mokykla, ir mažas lietaus lašas, pievoje žydinti gėlė. Paklaustas, kodėl piešinyje apie Lietuvą nupiešė paukštį, Gvidas atsakė: „Paukštis Lietuvą mato iš aukštai, ir aš noriu paukščio akimis matyti Lietuvą“. Lopšelio darželio mažieji salduviukai deklamavo eiles Lietuvai:

Tėvyne, kas tu man buvai,
Kai mane mažą sūpavai?
Buvai man motina ir tėtis,
Buvai nuo blogio margas skėtis...

Skambėjo dainelės Lietuvai „Brangiausia žemė“, „Žemėj Lietuvos...“.

Gegužės 27 d. konkurso-parodos „Mano svajonių Lietuva“ pristatymas vyko „Spindulio“ filiale. Savo piešinius pristatė ikimokyklinukai iš lopšelio-darželio „Coliukė“ ir S. Daukanto vidurinės mokyklos vienuoliktokai. Renginį pradėjo V.Kudirkos pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinė Justina Milašiūtė , kuri pagrojo dūdele. Eiles apie Lietuvą skaitė V.Kudirkos pagrindines mokyklos 8 klasės mokinė Agnė Milašiūtė. Bibliotekininkė Edita Pulkienė papsakojo apie įžymias Lietuvos istorijos datas. Piešinių autoriams buvo įteiktos padėkos, mažieji parodos dalyviai buvo pavaišinti saldainiais, o kad nebūtų liūdna, visus linksmino „Santarvės“ vidurinės mokyklos 5 klasės mokinė Irina Kovalevskaja, kuri Yamaha muzikos instrumentu pagrojo nuotaikingų melodijų.

 

Gera Lietuvos vardo tūkstantmetį švęsti kartu!