Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta kompaktinė plokštelė

Kompaktinis diskas „Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos istorija 1977-2005“

Kompaktinis diskas

2008 m. gruodžio 22 d. popietę Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje pristatyta pirmoji skaitmeninė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos istorija – kompaktinis diskas „Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos istorija 1977-2005“.

Tai žinių visuma ne tik apie bibliotekos nueitą kelią, jos sukauptą patirtį ir joje vykstančius pokyčius, bet ir apie Šiaulių miestą, jo istoriją, miesto gyventojus ir svečius. Bibliotekos istorija yra dalis Šiaulių miesto kultūros istorijos. Nemažai dokumentų pasenę, nusidėvėję, todėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai, norėdami juos išsaugoti, medžiagą surinko, susistemino ir perkėlė į elektroninę laikmeną - kompaktinį diską, kuriame sukurta naujovė - bibliotekos genealoginis medis. Taip išsaugojama sukaupta informacija apie Šiaulių miesto savivaldybės viešąją biblioteką ir joje saugomus senus, retus bei išeivijos leidinius. Tai puikus pavyzdys, kaip tradicines bibliotekos paslaugas galima suderinti su šiuolaikinėmis informacinių technologijų galimybėmis.

Kad kompaktinė plokštelė išvystų pasaulį, prisidėjo nemažai žmonių. Duomenis surinko ir darbuotojų sąrašus parengė šiaulietė, garbės kraštotyrininkė Irena Rudzinskienė. Istoriją rašė Giedrė Matusevičienė, papildė Rima Giržadienė, Vesta Ragainienė. Redagavo Lina Kazlauskaitė ir Robertas Gedrimas.

Kompaktinė plokštelė „Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos istorija 1977-2005“ išleista bibliotekos rengto, Šiaulių miesto savivaldybės finansuoto projekto „Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos istorija gyva elektroninėje laikmenoje“ lėšomis. Projekto vadovės Margarita Stripeikienė ir Inga Andruškevičiūtė.

Tikimės, kad tekstinė medžiaga, fotografijos, knygų sąrašai perkelti į elektroninę laikmeną taps prieinami visiems ir išleistas kompaktinis diskas paskatins bibliotekos darbuotojus tęsti pradėtą darbą.

 

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Specialistė ryšiams su visuomene Kristina Mikliuvienė