Bibliotekos direktoriaus pavaduotojos apsilankymas Tarptautinėje bibliotekų asociacijų federacijos (IFLA) 75-ojoje generalinėje konferencijoje Milane

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vesta Ragainienė, laimėjusi edukacinę valstybės stipendiją, turėjo galimybę 2009 m. rugpjūčio 23-27 dienomis dalyvauti Tarptautinės bibliotekų asociacijų federacijos (IFLA) 75-ojoje generalinėje konferencijoje Milane, Italijoje. Šių metų konferencijos tema - „Bibliotekos kuria ateitį kultūrinio paveldo pagrindu“ („Libraries create futures: building on cultural heritage“). Konferencijos delegatai turtingo Italijos istorinio, kultūrinio, meno paveldo apsuptyje susirinko aptarti svarbius klausimus profesinėje srityje ir dirbti kartu kuriant bendrą ateitį.

Konferencija vyko Milano konvencijų centre (Milano Convention Centre), viename iš naujausių ir didžiausių tokio tipo centrų Italijoje, galinčiame talpinti iki 25 000 žmonių. IFLA Prezidentė Claudia Lux konferencijos atidarymo metu savo kalboje pabrėžė radikaliai pasikeitusią finansinę, ekonominę situaciją visame pasaulyje, kuri veikiama finansinės krizės, turi neigiamą įtaką ne tik rinkoms, bankams, valstybėms ir vyriausybėms, bet ir viso pasaulio gyventojams. Prezidentė taip pat paminėjo, kad Milanas – mados ir dizaino sostinė, o tai svarbu ir bibliotekoms. Bibliotekoms reikia ne tik naujo pastatų ir katalogų dizaino, bet ir naujo bibliotekų veiklos stiliaus, kuris padėtų eiti koja kojon su vartotoju ir augančiais, besikeičiančiais vartotojo poreikiais. Bibliotekos kuria ateitį su bibliotekininkų pagalba, o bibliotekininkai tai kuriančios asmenybės. Žmogiškasis faktorius – tai kūrybiškumo pamatas, kūrybiškumo reikalingo kuriant idėjas, paslaugas ateičiai.
Kadangi dirbu viešojoje bibliotekoje, stengiausi išklausyti pranešimus, besisiejančius su šio tipo bibliotekomis. Įdomūs pranešimai buvo viešųjų bibliotekų ir didmiesčių bibliotekų sekcijoje. Juose buvo paliestos tokios aktualios temos, kaip bibliotekų lankytojų poreikių tyrimai, viešųjų bibliotekų paslaugų vystymosi tendencijos, bibliotekų, kaip viešų įstaigų, perspektyvos, jų jungimosi su kitomis kultūros įstaigomis galimybės, bibliotekininkų profesinio tobulėjimo, tautinių mažumų aptarnavimo ir daugelis kitų aktualių klausimų. Kita įdomi sekcija - „Vaikų ir paauglių bibliotekos, šių bibliotekų pastatai ir įrengimas“. Pranešimuose buvo nagrinėta vaikų ir paauglių bibliotekų dizaino ir įrengimo istorija, aptartas konkrečių bibliotekų Amerikoje, Danijoje ir kitose šalyse dizainas ir darbo su vaikais ypatumai.
Įdomūs pranešimai buvo bibliotekų asociacijų valdymo sekcijoje. Įvairių šalių atstovai dalijosi patirtimi, kaip jų šalių bibliotekas vienijančios organizacijos dirba su vyriausybėmis, miesto tarybomis, kaip propaguoja bibliotekų veiklą, taiko naujų technologijų mokymo programas, kokie pataisymai daromi nacionaliniuose bibliotekų įstatymuose.
Labai informatyvūs buvo seminarai: „Bibliotekos ir Web 2.0“ ir „Informacinės technologijos“. Terminu Web 2.0 nusakomos naujos kartos interneto paslaugos ir technologijos, kurios, patinka mums tai, ar ne, jau senokai užliejo internetą. Web 2.0 priemonės, turi galimybę manipuliuoti milžiniškais duomenų kiekiais ir naujomis paslaugomis. Seminaro metu buvo papasakota, kaip bibliotekos jau naudojasi Web 2.0 teikiamomis galimybėmis ir pasitarta, kuria kryptimi reikėtų vystyti ir tobulinti šią veiklą.
Konferencijoje buvo diskutuota ir elektroninių knygų, autorinių teisių, bibliotekų teorijos, katalogavimo, skaitmeninimo ir daugeliu kitų temų. Konvencijų centre taip pat veikė Tarptautinė paroda, kurioje visi delegatai galėjo susipažinti su bibliotekų, bibliotekų organizacijų, leidėjų veikla, naujienomis, taip pat sužinoti, kokią moderniausią įrangą ir priemones siūlo jas gaminančios įmonės.

Be galo turtinga buvo ir konferencijos kultūrinė programa. Aplankytas La Scala teatras, Monet paroda „Vandens lelijų periodas“, senųjų knygų įrišimo paroda istorinėje Trivulziana bibliotekoje, Vittorio Emanuele Ottagono galerija, kurioje buvo eksponuojama Luca Pacioli knyga „De Divina Proportione“ iliustruota Leonardo da Vinci, Duomo aikštė ir katedra.
Konferencijos uždarymo metu IFLA prezidentė Claudia Lux perdavė savo pareigas naujai išrinktai prezidentei Ellen Tise. Švedijos atstovė padėkojo IFLA organizaciniam komitetui už galimybę kitais metais rengti IFLA konferenciją Švedijoje ir pakvietė 2010 m. atvykti į Gioteborgą. Kitų metų IFLA konferencijos tema bus „Atvira prieiga prie žinių skatina tvirtą pažangą“ („Open Access to Knowledge - Promoting Sustainable Progress“). Suomiai pasidžiaugė, kad 2012 m. konferenciją numatoma organizuoti Helsinkyje.
Dalyvavimas tokio mąsto tarptautinėje konferencijoje leidžia pasijusti didelės pasaulinės bibliotekininkų bendruomenės nariu, suteikia daug profesinių žinių ir įspūdžių, skatina galvoti apie naujovių pritaikymą darbe, galimybes naudoti informacines technologijas bibliotekoje, glaudinti ryšius su užsienio kolegomis ir kitomis kultūros įstaigomis, nepamiršti savišvietos ir inovacijų paieškų.

Vesta Ragainienė,

Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekos

direktoriaus pavaduotoja