Laimėtas LR Kultūros ministerijos finansuojamas projektas

Šiaulių m. savivaldybės viešoji biblioteka laimėjo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos bibliotekų plėtros programos finansuojamą projektą „Šiaulių jaunimo kraštotyrinės veiklos sklaida internete“ (20 000 Lt).

Nuo 2008 m. Kultūros ministerija organizuoja konkursą bibliotekų plėtros projektų finansavimui iš valstybės biudžeto lėšų, tokiu būdu siekdama skatinti inovatyvių viešųjų bibliotekų paslaugų plėtrą ir atsinaujinimą.
Šiais metais sausio mėnesį paskelbtam konkursui bibliotekos pateikė 26 paraiškas, iš jų finansavimas skirtas 4 projektams. 2009 metais pagal šią programą bus įgyvendinami šie projektai:

  • Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos projektas „Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių ir Monsinjoro Alberto Talačkos palikimų studijų centras“ (10 000 litų);
  • Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos projektas „Krašto skaitmeninė biblioteka: kultūros paveldo sklaida virtualioje erdvėje“ (16 000 litų);
  • Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Šiaulių jaunimo kraštotyrinės veiklos sklaida internete“ (20 000 litų);
  • Lietuvos bibliotekininkų draugijos projektas „Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių institucinių gebėjimų stiprinimas“ (30 000 litų).

Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos teikto projekto „Šiaulių jaunimo kraštotyrinės veiklos sklaida internete“ tikslas - į kūrybinę-kraštotyrinę veiklą įtraukiant jaunimą, skatinti kaupti ir išsaugoti būsimoms kartoms dvasines tautos kultūros vertybes; naudojant šiuolaikines informacines technologijas, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, sukurti bibliotekos interneto svetainėje internetinį puslapį, skirtą Šiaulių kraštotyros draugijos jaunųjų Mikelių mokyklos ugdytinių kraštotyrinės veiklos sklaidai virtualioje erdvėje.

Daugiau informacijos rasite:
http://www.muza.lt/go.php/lit/Isrinkti_biblioteku_pletros_projektu_kon/668