Projektas "Skaitau, kuriu, piešiu..."

 

2009 metais - Kūrybiškumo ir naujovių metais - biblioteka, ieškodama įvairių formų, aktualių temų, bei norėdama kuo daugiau vaikų priartinti prie knygos skaitymo, įgyvendino projektą ,,Skaitau, kuriu, piešiu...“. Projektą iš dalies finansavo Kultūros rėmimo fondas.

 

Projekto tikslai:

1. Formuoti teigiamą vaikų požiūrį į skaitymą kartu įtraukiant juos į kūrybinę veiklą ir parodant, kad perskaityta knyga – tai dar ne galutinis darbo rezultatas.

2. Ugdyti vaikų saviraišką ir bendradarbiavimą, pradedat nuo darbo su mažaisiais skaitytojais.

3. Sukurti palankias sąlygas, formuojančias jauno žmogaus asmenybę.

 

Vykdant projektą ,,Skaitau, kuriu, piešiu...“ buvo įtraukti 2-5 klasių Šiaulių miesto ir rajono mokyklų mokiniai. Mažieji skaitytojai buvo pakviesti dalyvauti konkurse „Gražiausias knygos skirtukas“, kurio galutinis rezultatas - ne perskaityta knyga, bet nupieštas piešinys, kuris vėliau tapo knygos skirtuku. Projekto metu pasiūlėme mažiesiems skaitytojams pažvelgti į knygą kaip į meno kūrinį, t. y. kad perskaičius ją, savo iškilusias fantazijas, mėgstamiausius herojus, galima ne tik įsivaizduoti, bet ir juos perteikti popieriaus lape. Taip mažasis skaitytojas dalyvavo knygos skirtuko kūrime. Prisilietę prie knygos ir perskaitę ją, vaikai tapo projekto dalyviais. Žinodami, kad projekto pabaigoje laukia įdomus galutinis darbo rezultatas, vaikai su malonumu skaitė pasirinktą knygą.

Projektas buvo pradėtas vykdyti rugsėjo mėnesį. Mokyklose buvo platinami kvietimai, kviečiantys dalyvauti skirtukų piešimo konkurse ,,Skaitau ir piešiu“. Prieš šį konkursą pakvietėme mokytojus ir mokinių atstovus dalyvauti edukacinėje pamokoje-seminare „Knygos skirtuko piešimas“. Edukacinės pamokos-seminaro metu projekto dalyviai susipažino bei išmoko, kaip yra gaminami knygos skirtukai, kokia jų paskirtis. Konkursui „Skaitau ir piešiu“ siūlėme vaikams skaityti knygeles iš populiariausių vaikiškų knygelių penketuko. Piešinius pagal perskaitytas knygeles mažieji konkurso dalyviai piešė visą rugsėjo mėnesį (pvz.: mėgstamiausią knygos personažą, įsimintiniausią įvykį ir pan.

Iš viso konkurse dalyvavo 19 mokyklų: Juventos pagrindinė, Medelyno pagrindinė, Santarvės vidutinė, Šiaulių raj. Kairių pagrindinė, VšĮ Smalsieji pabiručiai, Ragainės pagrindinė, Aukštabalio pradinė mokykla, Saulės pradinė, Dubijos pagrindinė, Dainų vidurinė, Sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras, Salduvės pagrindinė, Jovaro pagrindinė, Tėvo Benedikto Andruškos pradinė, Sandoros pagrindinė, Centro pradinė, Vinco Kudirkos pagrindinė, Lieporių pradinė, Šiaulių raj. Ginkūnų S. ir Vl. Zubovų pagrindinė. Taip pat dalyvavo bibliotekos "Spindulio" filialas, vaikai piešė pačioje bibliotekoje. Taigi dalyvavo 48 klasės, piešinių iš viso surinkta 394, o piešusių vaikų buvo virš 400, nes kitus piešinius piešė vaikų grupelės.

Darbeliai iš mokyklų buvo surinkti spalio mėnesio pirmąją savaitę, vėliau vertinimo komisija atrinko 50 geriausių piešinių, kurie buvo atiduodami į spaustuvę ir tapo knygų skirtukais.

2009 m. gruodžio 9 d. „Šaltinėlio“ vaikų filiale (Trakų g. 20A) įvyko geriausių konkurso autorių, kurių piešiniai puikuojasi išleistuose skirtukuose, pristatymas ir apdovanojimai.

.

Gražiausius skirtukus taip pat bus galima pamatyti kilnojamoje parodoje, kuri keliaus po visus bibliotekos filialus, miesto mokyklas.