Projektinis bendradarbiavimas su Lieporių pradinės mokyklos mokiniais

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius jau daugelį metų bendradarbiauja su Lieporių pagrindine mokykla, kuri įgyvendina projektą „Kartą gyveno...“. Šio projekto vykdymo metu Lieporių pagrindinės mokyklos mokiniai rugsėjo 25, 28, 29 dienomis apsilankė Vaikų literatūros skyriuje ir dalyvavo valandėlėje „Seku, seku pasaką“.

Į biblioteką atėjusius mokinius pasitiko pelytė Cikė, kuri supažindino vaikus su pasakos atsiradimo istorija, papasakojo apie pasakos rūšis, aprodė biblioteką, pakvietė vaikus lankytis Vaikų literatūros skyriuje.

Šis projektas plės ir gilins mokinių žinias apie pasakas, jų tradicijas, ugdys fantaziją, saviraišką. Kurdami ir vaidindami vaikai mokysis bendrauti ir bendradarbiauti, geriau pažins save, draugus. Mokysis geriau suprasti pasakas ir jų veikėjus.