Bibliotekoje lankėsi rašytojas Apolinaras Čepulis

Vasario 11 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje lankėsi rašytojas Apolinaras Čepulis, kaip pats sako, į literatūros pasaulį įšokęs kaip Pilypas iš kanapių. Nuo Kuršėnų kilusio, inžinerijos mokslus baigusio svečio knygas skaitytojai priėmė labai šiltai.

Rašytojo knygos bibliotekos lentynose neguli, keliauja iš rankų į rankas. Žmones traukia paprasta, liaudiška, suprantama kalba, autentiški įvykiai apie jaunystę. Susitikime autorius pats pristatė savo romanus, pasakojo apie romane vaizduojamus žmones ir jų prototipus. Renginyje dalyvavo romane aprašyti ir save atpažinę Kuršėnų gyventojai, taip pat rašytojo mokyklos draugai. Vyko labai nuoširdus ir šiltas bendravimas. Ištraukas iš romanų skaitė Šiaulių profesinio rengimo centro lietuvių kalbos mokytoja Branguolė Šimkūnienė.

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja L. Šileikienė