Diskusija „Lieporiai: dabartis, praeitis, ateitis“

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialas jau daug metų dalyvauja Lieporių mikrorajono bendruomenės veikloje. Lieporių filialo vyresn. bibliotekininkė Nijolė Petraitytė atsiliepė į Lieporių gimnazijos kvietimą 2010 m. kovo 10 d. dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje „Lieporiai: dabartis, praeitis, ateitis“ ir pristatyti Lieporių žemėje išugdytus žmones.

Lieporių filiale (Tilžės g. 36) yra surinktas ganėtinai turtingas leidinių, kuriuos publikavo talentingi lieporiečiai – mokytojai, mokslininkai, gydytojai, menininkai, rašytojai, sportininkai ir kt. - fondas. Juo naudojasi mikrorajono moksleiviai, mokytojai ir kitų profesijų žmonės. Todėl neatsitiktinai pranešimui buvo pasirinkta tema ,,Lieporynas: žinių apie mikrorajoną kaupimo patirtis ir sklaida“ ir ekspozicija „Po Lieporių stogais“.

Rengiant parodą lydėjo netikėti atradimai. Džiaugiamės, kad ji buvo papildyta naujais leidiniais. Atsiliepė Aukštabalio pradinė mokykla, Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis, Lieporių gimnazija, parodydami savo publikuotus pedagogų ir mokinių leidinius, svarbiausius straipsnius, mokyklų laikraščius. Gražiai nustebino talentingos logopedinio lopšelio-darželio pedagogės Zita Mamonienė, Ona Pečiulienė, Vida Suveizdienė, Jūratė Saudargienė, Eugenija Liumaitė, Janina Monstavičienė, Adelė Baipšienė ir kt. Išsamią darbų bibliografiją parengė pavaduotoja Angelija Klapatauskienė. Jų gausias publikacijas galėtume pavadinti mažąja akademija.

Sulaukėme gausių dovanų iš Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto dekano profesoriaus Broniaus Maskuliūno. Pristatėme 12 naujų mokslo leidinių – Inter-studia humanitis, Acta humanitarica universitatatis Saulensis. Leidinių parodai padovanojo profesoriai Pranas Gražys, Aloyzas Gudavičius, docentai Dalia Striogaitė, Česys Grenda, Vytautas Zurba. Sulaukėme naujų autorių autografų. Į ekspoziciją atkeliavo kraštotyrininkų Vytauto Mažeikos, Jadvygos Urbonienės, Danutės Darbutienės parengti darbai.

Renginio dalyviai buvo nustebinti leidinių gausa. Eksponuota arti 100 spaudinių. Ta proga pakvietėme naudotis „lieporiškiausios“ miesto bibliotekos – Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo kraštotyros duomenų banku – sukaupta publikuota ir nepublikuota medžiaga.

Dėkojame iniciatyviai Lieporių gimnazijai, kuri suteikė galimybę parodyti nuveiktus darbus, kaupiant ir skleidžiant žinias apie Lieporių mikrorajoną.

Nuotraukos Kastyčio Stumbrio