Rytmetis „Pasakų palapinė išeina atostogų“

„Varsos“ filialo mažieji skaitytojai stebuklingąją pasakų palapinę išleido atostogų. Pavasarėlio ir jo draugų mėnesių lydimi ieškojo Vasaros, ištarę burtažodį, padėjo Baltajai Žiemos Pasakai užmigti vasaros miegu ir iškeliavo mokytis vasaros.

Linksmoji Vasarėlė perskaitė Baltosios Žiemos Pasakos laišką vasarėjantiems vaikams ir pakvietė visus į savo sodą, kur žydi gėlės, kur mama atostogauja ir neskuba darbelin, kur tėtis, ant pečių užsisodinęs, parodo žemelę iš aukštai, o močiutės lysvėje auga tokios gardžios, raudonos, kvepiančios braškės. Vasarėlės žodžius patvirtino Drugelis, atskridęs ir nutūpęs ant skrybėlės. Vaikai linksmai šoko, dainavo...

O kai lapkričio vėjų šokis Baltąją Žiemos Pasaką pabudins, pirmųjų snaigių sekama prie seno gatvės žibinto, ji vėl nekantriai lauks susitikimo su vaikais...

„Varsos“ filialo vyriausioji bibliotekininkė
Ona Valantinienė