Užsienio kalbų skaitykla

Telefonas: (8-41) 52 49 96
Elektroninis paštas: nijoleo.smsvb@splius.lt
Adresas: Vytauto g. 59, LT-77147 Šiauliai


Darbo laikas:
pirmadienį - trečiadienį 11.00 - 19.00
ketvirtadienį - penktadienį 10.00 - 18.00
šeštadienį 10.00 - 17.00

 

  • kompiuterinės kalbų mokymo programos,
  • mokomosios ir pažintinės 36 vaizdajuostės, 39 garsajuostės,
  • vadovėliai, gramatikos,
  • enciklopedijos, žodynai, žinynai
  • grožinė literatūra.


Skaitykloje teikiamos šios nemokamos kalbų mokymosi paslaugos:

  • apmokymas naudotis kompiuterinėmis programomis;
  • individualus kalbų kompiuterinis mokymasis pagal skirtingų lygių programas;
  • mokymasis vaizdajuosčių pagalba;
  • mokymasis garsajuosčių pagalba.


Skaitykloje teikiamos dokumentų kopijavimo, spausdinimo paslaugos