Bibliotekoje lankėsi svečias iš užsienio

Bibliografijos-informacijos skyriuje (Aido g. 27) lankėsi Toronto lietuvių namų Kultūros komisijos pirmininkas Vytas Kulnys.

Jau daugel metų jo ir kitų Toronto lietuvių iniciatyva renkamos lietuvių autorių knygos, išleistos išeivijoje ir siunčiamos į Lietuvos bibliotekas. Tokiu būdu keletą knygų siuntų (virš 250 egz. knygų) yra gavusi Šiaulių miesto savivaldybės biblioteka.
Vykstant Savanorystės akcijai bibliotekose, kurią inicijavo projektas „Bibliotekos pažangai“, Vytui Kulniui buvo įteiktas Europos savanorio pasas už ilgalaikę savanorišką veiklą - knygų rinkimą Kanadoje ir perdavimą bibliotekai.