Latvijoje Ludzos mieste vyko pirmasis tarptautinio projekto susitikimas

2011 m. spalio 17-20 dienomis Latvijoje Ludzos mieste vyko Švietimo mainų paramos fondo paremto Leonardo da Vinci programos partnerysčių tarptautinio projekto „Kaip muziejai, galerijos, bibliotekos, archyvai gali prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą“ pirmasis susitikimas, kuriame dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos Kristina Mikliuvienė ir Danutė Meškaitė.

Susitikime dalyvavo užsienio šalių atstovai iš Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Lenkijos, Turkijos (neatvyko projekto dalyviai iš Vokietijos). Projekto koordinatorė – Latvijos Ludzos miesto centrinė biblioteka.

Šiame projekte dalyvauja organizacijos ir įstaigos (muziejai, bibliotekos, archyvai) iš įvairių ES šalių siekiant išsiaiškinti, kokį vaidmenį jos vaidina remiant visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, ypač socialiai pažeistų grupių ir nustatyti jų indėlį skatinant prieigą prie skaitmeninių technologijų. Bus siekiama tenkinti konkrečius kultūros darbuotojų, dirbančių šiose organizacijose mokymosi poreikius, perteikiant visą gyvenimą trunkančio mokymosi patirtį lankytojams ir vartotojams.

Susitikimo metu kiekvienos šalies atstovai pristatė savo šalį, įstaigą, kuriai atstovauja bei išsakė nuomones, ko tikisi ir kuo bus naudingi viso projekto vykdymo metu.Turėjome galimybę iš arčiau susipažinti su kitų Europos šalių žmonėmis, jų kultūra, išgirsti, kaip žmonės kalba savo gimtąja kalba.

Vyko pagrindinis susitikimo seminaras, kuriame buvo aptarti projekto vykdymo tikslai bei gairės. Visi partneriai, dalyvaujantys projekte, išsakė savo lūkesčius. Iš kitų projekto dalyvių tikimasi pasisemti naujų idėjų, patirties, kaip geriau tenkinti žmonių grupių, su kuriomis jie dirba, poreikius mokytis visą gyvenimą, ypač socialiai pažeistų grupių (neįgaliųjų, bedarbių, senų žmonių, materialiai skurstančių, emigrantų ir t.t), kaip juos įjungti į visavertį visuomenės gyvenimą, kaip padaryti visiems prieinamus bibliotekų, archyvų ir muziejų turtus, suteikti visiems prieigą prie informacinių technologijų, kaip patiems tobulėti ir savo patirtį perteikti tiems, kuriuos mokome. Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos lūkesčiai - pagerinti bibliotekos teikiamas paslaugas, pasisemti naujų idėjų iš partnerių, skatinti personalo ir kultūros darbuotojų tobulėjimą, per bibliotekos vykdomas veiklas suteikti pagalbą socialiai pažeidžiamoms grupėms, žmonėms, šeimoms.

Projekto dalyviai analizuos vietos situaciją, pagal šalies, miesto poreikį imsis naudingos veiklos. Vykdant projekto veiklą reikės siųsti 7 ataskaitas apie nuveiktus darbus, vykti į tarptautinius susitikimus, ieškoti ir užfiksuoti geriausias darbo patirtis, kurios bus kaupiamos interneto saugykloje. Labai svarbu, kad mūsų darbo kokybė atitiktų ES standartus. Šiaulių m. savivaldybės viešajai bibliotekai teko speciali užduotis - paruošti tarptautinių projekto susitikimų ir nuveiktų darbų kontrolės ir įvertinimo nuostatus, pagal kuriuos galima nustatyti, ar projektas vykdomas teisinga linkme.

Visi partneriai savo šalyje turės organizuoti 8 mokomuosius seminarus, 3 spaudos konferencijas ir skelbti apie vykdomą projektą ir jo rezultatus vietinėje ir nacionalinėje spaudoje. Projekto pabaigoje Berlyne vyks tarptautinė konferencija. Visa projektinė veikla atsispindės specialiai sukurtoje projekto interneto svetainėje, projekto socialiniame tinklapyje „Facebook“, įstaigų, kurios dalyvauja projekte, interneto svetainėse. Kiekvienas projekto susitikimas vyks vis kitoje šalyje. Lietuvai skirta 12 mobilumų (išvykų). 2012 m. birželio mėn projekto susitikimas vyks Lietuvoje, Šiaulių m. savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Projektas bus vykdomas iki 2013 m. vidurio, po to prasidės jo sklaida.

Susitikimų metu vyksta mokomieji seminarai, pažintinės ekskursijos. Viešnagės metu turėjome galimybę aplankyti Ludzos miesto centrinę biblioteką, susipažinti su lankytinomis šio miestelio vietomis.

Ludzos miestelis yra Latvijos rytuose 271 km nuo Rygos. Tai vienintelis miestas Latgalijoje, kuris ne tik didžiuojasi savo garbingu amžiumi, turtinga istorine praeitimi ir kultūra, bet taipogi ir savo ežerais. Miestas yra išsidėstęs ant kalvos, jį supa 5 ežerai. Dar vadinamas Ežerų sostine. Tai vienas seniausių Latvijos miestų, įkūrtas 1173 m. 1177m. Rusijos kunigaikštienė Jekaterina II jam suteikė miesto teises. Pro miestelį eina pagrindinis kelias į Maskvą. Už 30 km - Rusijos siena. Lankėmės Ludzos amatų centre, kur susipažinome su senovės amatais: puodų žiedimu, verpimu, audimu, raštuotais mezginiais, sužinojome kokius darbus turėjo mokėti senovės latgalių vyrai ir moterys, ir ko jie mokė nuo mažens jaunimą.
Ludzos miestelis jaukus, akmenimis grįstos gatvelės lengvai padeda mintimis nusikelti į praeitį, jame gyvena apie 10 tūkst. gyventojų. Ludzos miesto centrinė biblioteka - kultūros centras - čia vaidina svarbų vaidmenį miestelio kultūriniame gyvenime.

Tarptautinio projekto susitikimo pabaigoje turėjome galimybę aplankyti Rygos centre naujai statomą 12 aukštų modernią Latvijos nacionalinę biblioteką. Šiuo metu pastatas dar nebaigtas statyti, tačiau planuojama 2012 metų rudenį jau pakviesti savo pirmuosius lankytojus. Tai didelis, modernus stiklinis pastatas, savo architektūra sudėtingiausias statinys nepriklausomoje Latvijoje. Pirmieji 8 bibliotekos aukštai bus skirti lankytojams. Pastatas išties milžiniškas, tačiau didelės erdvės sudarys galimybę bibliotekai atskleisti visus savo fondus ir pasiūlyti juos vartotojui. Čia planuojama įrengti konferencijų ir parodų sales, diskusijų kambarius. Ypač didelis dėmesys bus skirtas studentams. Šiuo metu Latvijos nacionalinė biblioteka glaudžiasi įvairiuose pastatuose, kur sąlygos fondams tikrai nėra idealios. Naujojoje bibliotekoje dirbs 350 žmonių. Tai bus atvira visiems, moderni XXI amžiaus biblioteka. Stiklinis pastatas, daug šviesos, iš 12 aukšto turėjome galimybę grožėtis miesto panorama, Dauguvos upe...