Elektroninės krašto enciklopedijos žemėlapyje patalpinti skaitmeniniai pasakojimai

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos skyrius dalyvauja „Bibliotekos pažangos“ inicijuotame konkurse „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“.

Konkursui pateiktus darbus sudaro vaizdo filmai bei tekstus lydinčios nuotraukos. 2011-ieji metai - Europos savanoriškos veiklos metai, ir projektas „Bibliotekos pažangai“ vykdė savanorystės akciją „Savo noru bibliotekoje“. Rengiant medžiagą, stengtasi akcentuoti savanorišką veiklą bibliotekoje. Elektroninės krašto enciklopedijos „Graži tu mano“ žemėlapyje www.grazitumano.lt/map sukurtos žymos ir patalpinti šie skaitmeniniai pasakojimai:

1. „Dizaineris ir kraštotyrininkas Vilius Puronas“
http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:Dizaineris_ir_kra%C5%A1totyrininkas_Vilius_Puronas

2. „Savanorystės mugė. Savanorystės suolelis“
http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:%22Savanoryst%C4%97s_mug%C4%97%22._Savanoryst%C4%97s_suolelis

3. „Viliaus Purono cinkuoto plieno lankstiniai“
http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:Viliaus_Purono_cinkuoto_plieno_lankstiniai