Lieporių filiale vyko parodos „Praeities slėpiniai“ pristatymas

Sausio 10 dieną, antradienį, Lieporių filiale (Tilžės g. 36) vyko susitikimas su kolekcininke, kraštotyrininke gydytoja Giedre Petkevičiene ir jos parodos „Praeities slėpiniai“ pristatymas.

Ne vienas brandos sulaukęs žmogus pamąsto, ką nuveikė gyvenime ir neretai nutinka taip, kad tas nugyventas laikas, tie metai, būna ne tik liūdni, laimingi ar geri, bet ir kupini šiltų, jausmingų prisiminimų. Šiaulietė kraštotyrininkė, kolekcininkė, gydytoja Giedrė Petkevičienė, sulaukusi garbingo 70 m. jubiliejaus, tikrai gali pasigirti visą gyvenimą besidžiaugianti savo tėvelių jai „įskiepyta“ meile knygai. Šis jų poelgis galiausiai išaugo į knygų, laikrodžių, atvirukų kolekcionavimą. Buvusi vaikų gydytoja, o dabar jau pensininkė ponia Giedrė šiuos be galo vertingus jos šeimai eksponatus nutarė parodyti ir Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo lankytojams.
Suprasti XIX a. pabaigos - XX a. pradžios ir vidurio inteligentų gyvenimą nėra lengva. Parodos pristatymo metu buvo „keliauta“ į slėpinių žemę, į kurią prasiskverbus atsektos visos praeities gijos. Parodos dalyviai išgirdo apie tą neįprastą laikmetį, pajautė to laikotarpio dvasią.
Ponios Giedrės Petkevičienės nuveikti darbai ir pomėgiai parodos lankytojus „nuvedė“ į Panevėžį, Raseinius, o tiksliau į Aukštašlynio kaimą, į Šiaulius, senąją Guberniją, Kražius, Kurtuvėnus ir galutine stotelele tapo Lietuvos laikinoji sostinė – Kaunas.
Bet neskubėkim, viskas nuo pradžių. Pirmąja stotele tapo kraštotyrininkės, kolekcininkės, gydytojos Giedrės Petkevičienės gimtasis miestas Panevėžys. Susitikimo metu pakalbėti apie šią stotelę bibliotekininkės Nijolės Petraitytės buvo pakviesta gera kolekcininkės, kraštotyrininkės Giedrės Petkevičienės draugė Giedrė Kačinskienė. Pasirodo, šių abiejų moterų gyvenimai persipynę nuo pat jų gimimo. Abi mergaitės gimė vienu metu, vienoje ligoninėje ir jų mamos joms tyčia davė vienodus vardus, kaip atsvarą baisiam karo laikotarpiui. Kita renginio dalyvė, kraštotyrininkė Irena Rudzinskienė taip pat trumpai palietė Panevėžio stotelę, mat neseniai ten buvo nuvykusi. Parodos atidarymo proga savo kolegei padovanojo panevėžietės autorės Liudvikos Knizikevičienės autografuotą knygą ,,Panevėžio medicinos istorija" ir palinkėjo parašyti straipsnį apie savo tėvelį, žinomą gydytoją.
Aukštašlynis, esantis Raseinių rajone, o tiksliau Kalnųjų kapinaitės, tapo kita labai svarbia parodos stotele, mat iš Lieporių filialo abonemento skyriaus visi susirinkusieji persikėlė į kitą, ne mažiau bibliotekai svarbią ekspozicijų vietą – skaityklą. Aptarta šio kaimo istorija netikėtai, o gal ir labai tikėtai, privedė prie dainos „Už Raseinių prie Dubysos”. Visi susirinkę parodos žiūrovai ją kartu sudainavo.
Kita stotelė – Šiauliai – taip pat susilaukė daug dėmesio. Šios stotelės pristatytojais tapo ir Aleksandras Zdzichauskas, ponios Giedrės Petkevičienės giminaitis, žymus kolekcininkas Petras Kaminskas, ir Almantas Šlivinskas, filokartijos žinovas, ,,Aušros” muziejaus atvirukų skyriaus vadovas.
Parodos pristatymo metu buvo pristatyti kolekcijos ekspozicijoje surinkti daugiau kaip 100 metų senumo atvirukai. Dauguma jų yra leisti XIX a. - XX a. sandūroje iki pirmojo pasaulinio karo. Atvirukai publikuoti įvairiuose Europos miestuose: Paryžiuje, Stockholme, Florencijoje, Leipzige ir Lodzėje. Atvirukuose matyti paveikslų buveinės: Paryžiaus menų salonas (Salon de Paris), Liuksemburgo ir Luvro muziejai, Tretjakovo galerija. ,,Aušros” muziejaus atvirukų skyriaus vadovas Almantas Šlivinskas kalbėjo, kad šie atvirukai tikrų ano meto inteligentų atspindys. Žmonės neturėdami pinigų brangių telegramų siuntimui, siuntė šiuos atvirukus. Kartu ne tik parašydami žinią apie save, bet ir parodydami savo išprusimą.
Nepamiršti buvo ir Kražiai bei Kurtuvėnai. Galutine šios neįprastos laiko kelionės dalimi neatsitiktinai tapo ir Kaunas. Mat gydytojos, kolekcininkės, kraštotyrininkės Giedrės Petkevičienės mergautinė pavardė buvo Kaunėnaitė. Jai įteiktas simbolinis paveikslas Kauniukai – lietuviški obuoliai.
Renginio metu skambėjo daug gražių poetų žodžių, lietuviškų ir lenkiškų dainų, na o kur dar autorei dovanoti raštai ir gėlės. Smagi dviejų valandų, šimtmečius menanti, kelionė baigėsi, bet parodos autorė su šypsena sako, kad dar yra ką papasakoti ir ką eksponuoti.

Inga Bubulytė
Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininkė

Daigiau šio renginio akimirkų galite pamatyti bibliotekos profilyje socialiniame tinklapyje „Facebook“.

Bibliotekos darbuotoja Inga Bubulytė sukūrė filmuotą medžiagą apie parodos pristatymą.Kviečiame pasižiūrėti!