Biblioteka dalyvauja Leonardo da Vinci programos partnerystės projekte

Nuo 2011 m. Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka vykdo Leonardo da Vinci programos partnerystės projektą „Kaip muziejai, galerijos, bibliotekos ir archyvai gali prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą“.

Projekte dalyvauja 9 partneriai iš skirtingų ES šalių:

 • Ludzos miesto centrinė biblioteka (Latvija),
 • Gaziantepo provincijos švietimo direktoratas (Turkija),
 • Trakijos universiteto Sultono Bayezido II sveikatos muziejaus kompleksas (Turkija),
 • ADPI - Individualios pedagogikos ir ugdymo asociacija (Prancūzija),
 • Bielefeldo universitetas (Vokietija),
 • Bolonijos provincijos Gian Franco Mınguzzı įstaiga (Italija),
 • Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka (Lietuva),
 • Dembicos regioninis kraštotyros muziejus (Lenkija),
 • Azorų universitetas (Portugalija).

Muziejai, bibliotekos ir archyvai vaidina svarbų vaidmenį, skatinant visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ir įneša svarbų indėlį, kuriant vieningas bendruomenės. Mokymasis yra viena iš pagrindinių jų paslaugų tikslų.

Projekto tikslai yra:
• Išsiaiškinti kokį vaidmenį atlieka maži muziejai, bibliotekos ir archyvai, remiant visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ES ir šalies lygmeniu;
• Nustatyti, kaip jie galėtų prisidėti, skatinant prieigą prie naujų informacinių technologijų;
• Išsiaiškinti, kaip geriau išanalizuoti neparankių grupių mokymosi poreikius, siekiant atverti joms galimybę mokytis visą gyvenimą
• Patenkinti konkrečius kultūros darbuotojų, pedagogų, švietėjų, dirbančių mažuose muziejuose, archyvuose ir bibliotekose, mokymosi poreikius.

Projekto partneriai - keletas organizacijų, priklausančių sektoriui, kurios analizuodamos poreikius, atrado poreikių, kuriuos reikia nedelsiant patenkinti ir siekia geresnio ryšio tarp mokymosi visą gyvenimą ir muziejų, archyvų ir bibliotekų, priklausančių mažų miestelių savivaldybėms, kurie nėra gerai žinomi ir pripažinti kaip žymūs turizmo objektai ES.

Partnerių organizacijų darbuotojai bus įtraukti į projekto veiklą:

 • per projekto susitikimus,
 • geriausios praktikos kaupimą atskirais klausimais,
 • projektų stebėjimo ir vertinimo veiklą,
 • dalyvavimą tarptautinėje konferencijoje,
 • sprendimų priėmimo procesą dėl mokymo seminarų turinio
 • mobilumus
 • projekto produkto plano apmatų ruošimą.

Partneriai spręs šiuos klausimus:

• mokymosi šeimomis praktikos tobulinimas;
• Skaitymo grupės judėjimo vystymas arba gyvosios bibliotekos judėjimo plėtra;
• archyvinės medžiagos atvėrimas ir skaitmeninimas
• skaitmeninių paslaugų plėtojimas;
• tyrinėjimas, kaip skaitmeninė revoliucija gali padidinti visuomenės prieigą prie bibliotekų, muziejų ir archyvų fondų;
• tikslinių grupių, vartotojų ir klientų ištyrimas;
• analizavimas, kaip įtraukti į bibliotekas/muziejus/archyvus žmonių grupes, kurios jais nesinaudoja.
• siekimas, kad būtų laikomasi Švedijos, Anglijos, Danijos ir Suomijos standartų;
• sprendimas, kaip patenkinti konkrečius kultūros darbuotojų, švietėjų, pedagogų poreikius.

Projekto rezultatai ir veiklos produktai yra:

• Projekto veiklos ataskaitos Facebooke
• 6 projekto susitikimai
• Partnerių prisistatymai
• 7 biuleteniai.
• Gairės
• 3 spaudos konferencijos kiekvienoje šalyje ir projekto rezultatų sklaida leidiniuose, vietinėje spaudoje ir (ar) svetainėse.
• Internetinė geriausios patirties saugykla,
• 8 nacionaliniai mokomieji seminarai vietos kultūros darbuotojams ir pedagogams,
• Projektų partnerių sąrašas, pašto adresai / kontaktai,
• E-lapeliai
• Baigiamoji konferencija "Kaip muziejai, galerijos, bibliotekos ir archyvai prisideda prie mokymosi visą gyvenimą.“

Daugiau informacijos Latvijos Ludzos centrinės bibliotekos tinklapyje bei socialiniame tinklapyje „Facebook“.