Literatūros paroda „A. Vienuolio vaikščiotais takais“

Vaikų literatūros skyriuje (Gvazdikų takas 8) veikia literatūros paroda „A. Vienuolio vaikščiotais takais“, skirta Antano Vienuolio (tikroji pavardė Žukauskas) 130-osioms gimimo metinėms paminėti.

Lietuvos farmacininkas, rašytojas prozininkas, dramaturgas, muziejininkas, visuomenininkas Antanas Vienuolis užaugo pasiturinčioje šeimoje. Tėvai tikėjosi, kad sūnus taps kunigu. Atsisakęs stoti į kunigų seminariją, neteko tėvų ir giminaičio vyskupo Antano Baranausko finansinės paramos tolimesnėms studijoms.
A. Vienuolis parašė legendų, romanų, apysakų, apsakymų, atsiminimų ir dramų. Rašytojas savo kūryboje pasiekė didelio meistriškumo, vaizdavimo ir stiliaus raiškumo. Jo kūrinių centre buvo tuometinės moters likimas, taip pat A. Vienuolis plačiai įvedė į mūsų literatūrą inteligentus, jų buities bei psichologijos problemas, nagrinėjo kunigo pašaukimo, jo pareigų ir kt. temas. A. Vienuolis labai mylėjo paprastus kaimo žmones. Jis, tarsi, gyveno jų dvasia, todėl rašė tai, ką matė ir išgyveno. Vienas žinomiausių geriausių ir gražiausių rašytojo apsakymų yra „Paskenduolė“, kuriame vaizduojami sodžiaus žmonių gyvenimo vaizdeliai, o taip pat kaimo gyventojų ir Veronikos santykis.
Parodoje eksponuojama 30 eksponatų, kuriuose bibliotekos lankytojai galės susipažinti su A. Vienuolio kūryba, rašytojo kūrinių kritika, amžininkų atsiminimais apie šį Lietuvos praeičiai svarbų visuomenės veikėją. Paroda gausiai iliustruota nuotraukomis.
Parodą kviečiame apžiūrėti iki balandžio 17 dienos.