Tarptautinio projekto partnerių susitikimas Prancūzijoje

2012 m. kovo 21-25 dienomis Prancūzijoje Paryžiaus mieste vyko Švietimo mainų paramos fondo paremto Leonardo da Vinci programos partnerysčių tarptautinio projekto „Kaip muziejai, galerijos, bibliotekos, archyvai gali prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą“ antrasis susitikimas, kuriame dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos Kristina Mikliuvienė, Rita Božienė ir Regina Vertelienė.

Susitikime dalyvavo užsienio šalių atstovai iš Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Lenkijos, Turkijos bei Lietuvos (neatvyko projekto dalyviai iš Vokietijos). Projekto koordinatorė – Latvijos Ludzos miesto centrinė biblioteka. Šiame projekte dalyvauja organizacijos ir įstaigos (muziejai, bibliotekos, archyvai) iš įvairių ES šalių siekiant išsiaiškinti, kokį vaidmenį jos vaidina remiant visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, ypač socialiai pažeistų žmonių grupių.

Antrąjį projekto partnerių susitikimą organizavo Paryžiaus Individualiosios pedagogikos asocijacija (ADPI) . ADPI yra patyrusi organizacija, kuri Paryžiaus regione specializuojasi socialiniai pažeistų ir fiziškai neįgalių bedarbių integravime į visuomenę. Išskiriamos 4 šios organizacijos veiklos sritys. Pirmoji sritis - neįgaliųjų mokymas, kuris suteikia jaunimui nuo 16 iki 26 m. pagrindinius gyvenimo įgūdžius, reikalingus jaunuolių socialinei ir profesinei integracijai. Antroji sritis - sveikatos ir asmeninės pagalbos - tai pagalba slaugytojams, dirbantiems su neįgaliaisiais.Trečioji sritis - instruktavimas - tai yra emigrantų instruktavimas, kaip susirasti darbą. Ketvirtoji sritis - prancūzų kalbos mokymas - emigrantų ir kurčiųjų prancūzų kalbos mokymo kursai.

Projekto partnerių susitikimo metu susitikimo dalyviai aptarė projekto užduotis, viešinimo galimybes, atsakomybės pasidalijimą. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos užduotis - paruošti tarptautinių projekto susitikimų ir nuveiktų darbų kontrolės ir įvertinimo klausimynus, pagal kuriuos galima nustatyti, ar projektas vykdomas teisinga linkme. Pagrindinio seminaro metu buvo pristatytos kiekvienos šalies veiklos, kuriose buvo išsiaiškinta, kokia linkme įstaigos dirba mokymosi visą gyvenimą srityje. Bibiotekos specialistė projektinei veiklai Kristina Mikliuvienė pristatė pranešimą apie mokymosi visą gyvenimą galimybes Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Šio seminaro metu vyko mokymai. Portugalijos partneriai (Azorų universiteto bibliotekos direktorė) pristatė Azorų Universiteto bibliotekos duomenų bazes, kurias galima rasti jų internetiniame puslapyje http://www.uac.pt/ .

Partneriai iš Lenkijos (Dembicos kraštotyros muziejaus darbuotojai) seminaro dalyviams suteikė galimybę pažinti neregių pažinimo pasaulį lietimo pojūčiais.

Po seminaro projekto dalyviai turėjo galimybę aplankyti Individualiosios pedagogikos asociacijos patalpas, apsilankyti direktorės Nathalie Boudol kabinete, mokymų klasėse. Didelį įspūdį paliko vienoje iš jų į stalus įmontuoti kompiuteriai.

Išvykos metu buvo aplankytos Paryžiaus bibliotekos. Viena jų - Marguerite Duras (Margarita Diuras) specializuota Paryžiaus savivaldybės bibliotekų sistemos viešoji biblioteka.

Marguerite Duras (Margarita Diuras) - tikroji pavardė Donnadieu – prancūzų rašytoja, dramaturgė, scenaristė, režisierė. Biblioteka įkurta 1931 metais, M.Duras dovanotos gausios knygų kolekcijos apie moteris ir feminizmo istoriją pagrindu. Kolekcijoje knygos ir brošiūros net iš XVII a. apie feminizmo kovų istoriją, feminizmo teoriją, aktyvistų biografijos, kt. Tarp vertingiausiųjų leidinių - akušerės Marie de Medici įvairios pastabos dėl vaisingumo, gimdymo ir moterų ligų (1609) , 1673 metų pastabos apie lyčių lygybę "Francis Poullain de la Barre“, vertybiniai Prancūzijos XIX ir XX a. feminisčių popieriai , 1791 deklaracija dėl moterų teisių ir piliečių, moterų nuoskaudų. Čia sukaupta 1100 pavadinimų periodinių leidinių moterims, išleisti nuo XVIII amžiaus, 4500 autografų ir neskelbtų žymių rašytojų, menininkių, politikių, keliautojų, žurnalisčių feminisčių rankraščių kolekcija - Žorž Sand (George Sand ), Luiza Kolet (Louise Colet), Luiza Mišel ( Louise Michel), Sara Bernar ( Sarah Bernhardt), Koletė (Colette), per 3500 atvirukų, 4200 fotografijų, 1000 plakatų ir įvairių brėžinių, grafikų, iliustruotų dokumentų komplektų, feminizmo propagandos dokumentų antspaudų, tapybos, grafikos, meno kūrinių.
Šiandieninėje Marguerite Duras viešojoje bibliotekoje kaupiamos dar dvi tematinės dokumentų kolekcijos „Darbo informacija“ ( „Infos Emploi“) ir kraštotyrinė - „Atrask Paryžiaus rytinę dalį“ („Discover the east of Paris“). Keturių aukštų, daugiau kaip 4200 m³ pastate vartotojams siūloma 110 000 dokumentų kolekcija, kurioje be spaudinių DVD, CD, audio knygos, 300 pavadinimų periodinių leidinių.Bibliotekos lankytojams skirta 30-ties vietų audiovizualinė patalpa, 150 vietų salė, pritaikyta koncertams ir kino filmų peržiūroms, 42 vietų mokomoji auditorija, bei 350 darbo vietų įvairiose skaityklose.

Kita lankyta biblioteka - Prancūzijos nacionalinė F. Mitterano biblioteka – informacijos gigantas, turintis 35 miljonus spaudinių, kasdien aptarnaujantis per 3000 lankytojų, savo fonduose turi turtingiausius raštijos lobius. Šiandien teikia įvairiausias paslaugas: eksponuoja virtualias parodas, skaitmenina senuosius bibliotekos fondus, dirba su įvairiausiomis skaitytojų grupėmis iš viso pasaulio.
Viena iš prioritetinių veiklų - darbas su neįgaliaisiais. 2003 m. paskelbus Europos Neįgaliųjų metais bibliotekoje pradėta „Misija Negalia“, kuri tęsiasi iki šiol. Kiekvienais metais organizuojami kursai bibliotekiniam personalui. Mokymus organizuoja socialiniai ir medicinos darbuotojai, kurie kasdien dirba su neįgaliaisiais. Mokymo planuose įtraukti mokymai, kaip valdyti vežimėlį, patariama kaip elgtis su regos ir klausos negalią turinčiais žmonėmis, sukurtos specialios programos proto negalią turintiems žmonėms, susipažindinama su naujausiomis technologijomis, kurios padeda aktyviau įsitraukti į pilnavertį gyvenimą. Biblioteka kartu su kitomis neįgaliųjų organizacijomis įsteigė prizą „HANDV-LIVRES“. Taip siekiama paskatinti autorius atkreipti dėmesį į kitokius žmones. Yra įsteigtos apdovanojimų nominacijos:
-renkami geriausi kūriniai, susiję su neįgaliųjų gyvenimu;
-kuriami ir renkami geriausi vadovai-kryptys, kuriuose pateikiama daug praktinių patarimų, kaip padėti žmonėms, turintiems įvairių sutrikimų buityje ir viešame gyvenime;
-renkamos geriausiai išleistos knygos Brailio raštu, simbolių, garso knygos.

Tarptautinio projekto tikslas - išsiaiškinti, kokį vaidmenį vaidina projekte dalyvaujančios organizacijos, remiant visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, ypač socialiai pažeistų grupių ir nustatyti jų indėlį skatinant prieigą prie skaitmeninių technologijų. Tad apsilankius šiose bibliotekose buvo galima pasisemti patirties, kaip socialiai aktyvinti pasyviausių asmenų gyvenimą bei gerinti darbo kokybę dirbant su socialiai pažeistų žmonių grupėmis. Vykdant šį projektą siekiama tenkinti konkrečius kultūros darbuotojų, dirbančių su neįgaliaisiais mokymosi poreikius, perteikiant visą gyvenimą trunkančio mokymosi patirtį bibliotekos lankytojams ir vartotojams.

2012 m. birželio 27-30 dienomis Lietuvoje, Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, vyks tarptautinio projekto trečiasis partnerių susitikimas.
Informaciją apie projekto vydymą galite rasti čia:
http://www.ludzasbiblio.lv/en/openknowledge/leonardo-da-vinci