Renginys „Valanda su Maironiu“ Lieporių filiale

2012 m. balandžio 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Lieporių“ filiale (Tilžės g. 36) įvyko renginys „Valanda su Maironiu“. Į čia vykusį Nacionalinei bibliotekų savaitei bei 150-osioms Maironio gimimo metinėms paminėti skirtą renginį rinkosi miesto gimnazijų mokiniai su savo mokytojomis, garbaus amžiaus sulaukę miestiečiai, kiti Maironio mėgėjai.

Renginį pradėjusi Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos specialistė projektinei veiklai Kristina Mikliuvienė visus pasveikino su 12-ąją Nacionaline Lietuvos bibliotekų savaite, kurios tikslas - parodyti, jog bibliotekos yra bendruomenes telkianti ir vienijanti erdvė, o šios neeilinės visoms Lietuvos bibliotekoms savaitės šūkis – „Biblioteka: spausk Patinka!“. Specialistė projektinei veiklai Kristina Mikliuvienė gausiai susirinkusiems „Lieporių“ bibliotekos skaitytojams trumpai priminė apie Maironio išskirtinę asmenybę, jo meilę Tėvynei, pasiaukojimą garsinant savo darbais tėviškės gamtą, paprastą, bet kupiną taurių ir kilnių jausmų žmogų-lietuvį.

Renginyje dalyvavusi Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė pakvietė visus susirinkusius iš vidaus pajausti poetą. Meniškai, raiškiai sekama Maironio kūryba ne vienam paliko įspūdį.

Renginį paįvairino S. Daukanto gimnazijos Dainos studija „Mes galim“ (vadovė mokytoja Vilma Ušinskienė) merginų duetas. Gražina Montvydaitė ir Marija Liekmanytė skambant gitaros garsams labai šiuolaikiškai ir paprastai atliko dvi dainuojamosios poezijos dainas.

Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė ir vėl nustebino susirinkusius išraiškinga Maironio eilėraščio „Vakaras (Ant ežero Keturių Kantonų)“ deklamacija. Ryškūs, pavasariu dvelkiantys aktorės rankose laikyti narcizai dar giliau ir rimčiau privertė susirinkusius susimąstyti apie įstabų Šveicarijos perlą ir visą to meto pasaulį.

Poezijos popietėje dalyvavo Šiaulių Moksleivių namų Dainų ansamblio „Muzika kitaip“ (vadovė mokytoja Virginija Bagdonavičiūtė) narės Martyna ir Kotryna Melinytės, akomponuojamos Sigito Kivilio taip pat atliko Maironio eilėraštį „Kur bėga Šešupė“. Atviras ir nuoširdus dainavimas, gilus įsijautimas į sakomus eilėraščio žodžius, ne vienam bibliotekoje buvusiam lankytojui tikrai patiko, vieni savo ruoštu merginas palaikė plojimais, o kiti, tiesiog, spragsėjo pirštais.

Priminti jaunajai kartai apie nuostabią poeto Maironio kūrybą, į bibliotekos sceną vėl išėjo Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė. Jos lūpose suskambo Maironio 1920 m. „Pavasario balsuose“ paskelbtas eilėraštis „Sudieu“.

Į renginį „Valanda su Maironiu“ buvo pakviesti ir kiti šeši S. Daukanto gimnazijos Dainos studija „Mes galim“ (vadovė mokytoja Vilma Ušinskienė) daininkai. Skambant gitaros garsams jie atliko dar 1920 m. „Pavasario balsuose“ paskelbtą klasikinę Maironio baladę „Jūratė ir Kastytis“.

Renginį užbaigė Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė visiems dėkodama, kad menas dar gyvas tiek jauno, tiek vyresnio žmogaus širdyse. Smagus Maironio – 150-osioms gimimo metinėms paminėti renginys baigėsi visų renginyje dalyvavusių bendra nuotrauka.

Filmuotą šio renginio medžiagą galite pamatyti čia: http://www.youtube.com/watch?v=stGwyUYoLMs

Informaciją parengė
Inga Bubulytė, ŠMSVB Vaikų lit. skyriaus vyresn. bibliotekininkė