Muzikinė popietė „Maironio metai" "Šaltinėlio" filiale

2012 m. balandžio 23 d. Lietuvos Nacionalinės bibliotekų savaitė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale prasidėjo muzikine popiete „Maironio“ metai“, skirta Jono Mačiulio-Maironio 150-mečiui.

Šiaulių Moksleivių namų Maironiečių būrelio nariai, vadovaujami vadovės Aldonos Margienės ir mokytojos Alės Jaraminienės, paruošė ir pristatė parodą „Maironis mūsų žemės balsas, Maironis mūsų žemės šviesa“.
Smuiko melodija ir Maironio eilėraščio posmu renginį pradėjo maironietė Austėja Barkauskaitė. Būrelio narės papasakojo kunigo, profesoriaus, poeto Maironio biografiją, pristatė kūrybą.
Parodoje pristatyta Lietuvos Maironiečių draugija, Šiaulių miesto moksleivių namų Maironiečių būrelio veikla, maironiečių išleisti kalendoriai. Gražius įspūdžius maironiečiai parsivežė iš balandžio 21 d. Trakuose vykusio Lietuvos Maironiečių draugijos Jurginių sambūrio „Pilis, tu tiek amžių praleidai garsiai..‘ ir mokinių konkurso „Pavasario balsai“, skirto Maironio 150-mečiui.
Renginyje kankliavo ir J. Mačiulio-Maironio poeziją skaitė Šiaulių S. Sondeckio menų mokyklos moksleivės Kristina Alejūnaitė ir Viktorija Kriaučiūnaitė.